Aanvragen: spreker vanuit Defensie

Defensiemedewerkers zetten zich overal in de wereld in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Over wat dat werk inhoudt gaan ze graag met de samenleving in gesprek. Enthousiaste medewerkers zijn beschikbaar als spreker voor een presentatie of lezing. Dat kan ook via videobellen. Gebruik het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Enkele sprekers stellen zich al even voor:

Persoonlijk verhaal

De sprekers vertellen hun persoonlijke verhaal. Aan de hand daarvan geven ze inzicht in het werk van de krijgsmacht. De sprekers zijn afkomstig van alle onderdelen van Defensie, de meesten zijn in actieve dienst van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine of de Koninklijke Marechaussee.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • leiderschap bij Defensie;
  • kameraadschap bij Defensie;
  • andere kijk op conflicten;
  • regievoering bij complexe operaties;
  • werken onder extreme omstandigheden;
  • persoonlijke verhalen rond missies (zoals Afghanistan, Mali);
  • diversiteit bij Defensie;
  • crisisbeheersing;
  • omgaan met tegenslagen.

Spreker uitnodigen?

Wilt u zelf een spreker van Defensie uitnodigen? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in. Stuur uw verzoek uiterlijk 10 werkdagen voordat de bijeenkomst plaatsvindt.

Uw gegevens worden gebruikt om de best passende spreker te kunnen inplannen en voor een goede voorbereiding.

Aanvraagformulier Spreker vanuit Defensie

Uw gegevens

* verplicht in te vullen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uw aanvraag. Daarna worden ze vernietigd. Uw gegevens deelt Defensie niet met anderen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor uw aanvraag Spreker vanuit Defensie. Uw persoonsgegevens deelt Defensie niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de aanvraag is afgehandeld worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *