Sander Dalenberg: spreker vanuit Defensie

"Mijn verhaal kan gaan over leiderschap, inwijdingsrituelen of over (individuele) uitzendingen en de dynamiek die dat oplevert (thuis en op het werk). Ik combineer daarin wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring."

"Ik ben als pelotonscommandant bij de cavalerie (tanks) begonnen. Later, in andere leidinggevende rollen verschoof mijn aandacht van het militaire vak naar gedragsbeïnvloeding. Ik werd naast militair ook organisatiepsycholoog.

Als gedragswetenschapper ondersteunde ik commandanten in het behoud van het moreel van hun eenheden in Afghanistan en Bosnië.

Als universitair docent leiderschap en ethiek en later als teamleider van het kenniscentrum bij het Expertise Centrum Leiderschap Defensie promoveerde ik op het veranderen van inwijdingsrituelen op de militaire academie (officer, practise what you preach!)." (Sander)