Wat doet Defensie?

We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

De krijgsmacht heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • ondersteunen van civiele autoriteiten en leveren van bijstand bij rampen en crises.

Taken in Nederland

Een op de 3 militairen wordt ingezet binnen Nederland, voor vrede en veiligheid. Wat doet de krijgsmacht zoal in Nederland? Bekijk de infographic hieronder.

Meer informatie over de nationale inzet vind je bij Taken in Nederland.

Vergroot afbeelding Infographic nationale inzet Defensie.

Missies in het buitenland

Nederland wil dat mensen in andere landen ook veilig kunnen leven. Nederland zet militairen daarom in voor verschillende missies in het buitenland. Ook voor een veilig Nederland is het belangrijk dat er op andere plekken in de wereld geen conflicten zijn.

Weten hoeveel Nederlandse militairen op uitzending zijn? En in welke landen?

Kijk in het onderwerp missies in het buitenland.

Hoe denkt Nederland over Defensie?

Beschermen wat Nederland dierbaar is. Om deze zware en verantwoordelijke taak goed te vervullen is draagvlak in de samenleving onmisbaar. Defensie wil de steun voor haar taken en buitenlandse inzet behouden en vergroten. Het monitoren van deze steun is daarvoor belangrijk. Daarom vindt continu onderzoek plaats naar het draagvlak voor Defensie onder de Nederlandse bevolking.