Wat doet Defensie?

We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

De krijgsmacht heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Video: "Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust"

Het verhaal van Defensie

[Tekst in beeld: Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Werken bij Defensie is voor velen van ons een levenskeuze omdat we iets willen betekenen voor ons land. Een keuze met impact, ook voor onze familie en vrienden. We zijn gewone mensen. Maar als het er op aankomt, riskeren we desnoods ons leven.

Nederland is onze basis. Ons land zullen we altijd verdedigen. Het is goed voor ons koninkrijk, als andere landen stabiel zijn. Daarom werken wij in Nederland maar ook ver over de grens aan vrede, vrijheid en veiligheid. Onze vrijheid begint immers bij die van een ander.

De krijgsmacht komt in actie als meer nodig is dan praten alleen. Het liefst helpen we oorlog, conflict en onrecht te voorkomen. Dat doen we als het kan geweldloos maar als het moet grijpen we in met alle kracht die nodig is. Want soms is het noodzakelijk om woorden kracht bij te zetten. Dan vechten we voor vrede en brengen rust waar onrust heerst. Waar het rustig is, beschermen we die rust. Bij rampen en nood, bieden we hulp.

We kunnen het niet alleen. We doen dat schouder aan schouder. Met bondgenoten uit binnen- en buitenland. We helpen elkaar. Samen voeren we professioneel missies uit, verbonden door dezelfde missie.

Zolang er oorlog, onrust, conflicten, piraterij en terreur in de wereld zijn, is de krijgsmacht hard nodig. Want als wij het niet doen, wie dan wel.

[Logo met tekst: Ministerie van Defensie]

[Tekst: Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]

Taken in Nederland

1 op de 3 militairen wordt ingezet binnen Nederland, voor vrede en veiligheid. Wat doet de krijgsmacht zoal in Nederland? Bekijk de infographic hieronder.

Meer informatie over de nationale inzet vind je bij Taken in Nederland.

Missies in het buitenland

Nederland wil dat mensen in andere landen ook veilig kunnen leven. Nederland zet militairen daarom in voor verschillende missies in het buitenland. Ook voor een veilig Nederland is het belangrijk dat er op andere plekken in de wereld geen conflicten zijn.

Weten hoeveel Nederlandse militairen op uitzending zijn? En in welke landen?

Kijk in het onderwerp missies in het buitenland.

Hoe denkt Nederland over Defensie?

Beschermen wat Nederland dierbaar is. Om deze zware en verantwoordelijke taak goed te vervullen is draagvlak in de samenleving onmisbaar. Defensie wil de steun voor haar taken en buitenlandse inzet behouden en vergroten. Het monitoren van deze steun is daarvoor belangrijk. Daarom vindt continu onderzoek plaats naar het draagvlak voor Defensie onder de Nederlandse bevolking.