Veiligheidsonderzoek door MIVD

Alle militairen en veel burgers bij Defensie werken met vertrouwelijke informatie, systemen en locaties. Ze hebben een vertrouwensfunctie. Dat geldt ook voor ingehuurde medewerkers. Gaat u werken op een vertrouwensfunctie? Dan krijgt u eerst een veiligheidsonderzoek. Na het onderzoek hoort u of u een verklaring van geen bezwaar (vgb) krijgt, en aan de slag kunt. Op deze pagina’s leest u meer informatie en vindt u de formulieren voor het veiligheidsonderzoek.

Video: een vertrouwensfunctie. Wat betekent dat?

Een vertrouwensfunctie. Wat betekent dat?

U vervult een vertrouwensfunctie of solliciteert daarop.

Of u nu werkt achter de douane op een luchthaven, in een kerncentrale, als militair of ambtenaar, u heeft een baan met bijzondere verantwoordelijkheden. Net als ongeveer 100.000 anderen in Nederland.  

Voor een vertrouwensfunctie heeft u een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig. Als u deze verklaring heeft, dan is er geen bezwaar dat u met gevoelige informatie werkt. Of dat u toegang heeft tot plekken waar u schade zou kunnen toebrengen aan de nationale veiligheid.

Een verklaring van geen bezwaar krijgt u na een veiligheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt onderzocht of u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent.

Voor dit veiligheidsonderzoek moet u een vragenlijst invullen. Hierin wordt om persoonlijke gegevens gevraagd. We gaan hier zorgvuldig mee om en delen de informatie niet met anderen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert uw onderzoek uit.

Wij kijken in verschillende systemen of u voorkomt, zoals van Bureau Krediet Registratie en informatie van justitie.

Het kan zijn dat wij met u of met mensen in uw omgeving in gesprek gaan om aanvullende vragen te beantwoorden. Ook kunnen we, als het nodig is, informatie opvragen in het buitenland.

Bij een positief oordeel ontvangt u een verklaring van geen bezwaar. Net als die 100.000 anderen die een vertrouwensfunctie hebben.

Zolang u deze bijzondere baan heeft, wordt elke paar jaar een veiligheidsonderzoek uitgevoerd.

De AIVD en MIVD maken werk van veiligheid. Ga voor meer informatie naar aivd.nl of defensie.nl/mivd.

[Het Nederlandse wapenschild. Aivd.nl, defensie.nl/mivd]