Veiligheidsonderzoek door MIVD

Alle militairen en de meeste burgers bij Defensie werken met vertrouwelijke informatie, systemen en locaties. Ze hebben een vertrouwensfunctie. Dat geldt ook voor ingehuurde medewerkers. Gaat u werken op een vertrouwensfunctie? Dan krijgt u eerst een veiligheidsonderzoek. Na het onderzoek hoort u of u een verklaring van geen bezwaar (VGB) krijgt, en aan de slag kunt. Op deze pagina’s leest u meer informatie en vindt u de formulieren voor het veiligheidsonderzoek.

Direct naar de formulieren:

Wat onderzoekt de MIVD in een veiligheidsonderzoek?

Het veiligheidsonderzoek helpt de nationale veiligheid te beschermen. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert het veiligheidsonderzoek uit. De MIVD onderzoekt of voldoende zeker is dat u onder alle omstandigheden de vertrouwensfunctie trouw zal vervullen. Dat betekent dat u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust moet zijn. U leest hier meer over in de Leidraad persoonlijke gedragingen en omstandigheden.

Het is belangrijk dat u over alles open en eerlijk bent tijdens het veiligheidsonderzoek. Zowel op het vragenformulier als in een eventueel gesprek. Als de MIVD merkt dat u bewust of onbewust niet de waarheid vertelt of (bewust) niet volledig bent, kan dat ertoe leiden dat u geen VGB krijgt.

Het is belangrijk dat u over alles open en eerlijk bent tijdens het veiligheidsonderzoek.

Hoe gaat een veiligheidsonderzoek in zijn werk?

Als u na (sollicitatie)gesprekken en keuringen te horen krijgt dat het ministerie van Defensie u wil aannemen, dan krijgt u een veiligheidsonderzoek. Bent u al in dienst? Dan kan na 5 jaar een herhaalonderzoek worden gedaan. In de tussentijd bent u verplicht veranderingen door te geven.

Aanvragen veiligheidsonderzoek

U kunt een veiligheidsonderzoek niet zelf aanvragen. Dat kan alleen uw (toekomstige) werkgever via de beveiligingsfunctionaris.

Stappen veiligheidsonderzoek

Een veiligheidsonderzoek bestaat uit verschillende stappen:

 1. Het veiligheidsonderzoek begint met het invullen van een vragenformulier dat u volledig en eerlijk moet invullen. De vragen gaan onder meer over uw burgerlijke staat, uw partner en familierelaties. Maar ook over uw woonplaats, financiële situatie, justitiële gegevens en persoonlijke gedragingen. Bent u ooit in aanraking gekomen met justitie, dan kunt u alsnog solliciteren bij Defensie. Het hangt namelijk van het niveau van de screening af welke periode de MIVD onderzoekt. De MIVD kijkt vooral of u voldoende integer en in alle gevallen betrouwbaar bent. Ook kijkt de MIVD naar gegevens over deelneming of steunverlening aan activiteiten die de nationale veiligheid kunnen schaden, gegevens over lidmaatschap of steunverlening aan organisaties die een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, en overige persoonlijke gedragingen en omstandigheden.
 2. Als het vragenformulier is ingevuld en ondertekend, dan geeft u dit met een kopie van uw identiteitsbewijs in een gesloten envelop aan de beveiligingsfunctionaris of aan Werving & Selectie;
 3. De beveiligingsfunctionaris (als u al in dienst bent) of Werving & Selectie (als u nog niet bij Defensie werkt) stuurt het naar de MIVD;
 4. Als de MIVD het formulier heeft ontvangen, start het veiligheidsonderzoek. Vanaf dat moment duurt het veiligheidsonderzoek gewoonlijk maximaal 8 weken. Hierop zijn uitzonderingen. Bent u of is uw partner in het buitenland geweest, dan kan er extra informatie nodig zijn. Een navraag in het betreffende land is mogelijk. Dat kan in sommige gevallen lang duren. Hierdoor is de wettelijke behandeltermijn van 8 weken niet haalbaar. De MIVD brengt u hiervan op de hoogte met een brief. Via de beveiligingsfunctionaris van uw (toekomstige) eenheid, kunt u de status van het veiligheidsonderzoek navragen. Tip: zeg uw huidige baan nog niet op. Wacht tot het veiligheidsonderzoek klaar is en uw VGB is afgegeven.
 5. Als het onderzoek klaar is, zijn er 2 mogelijkheden:
  1. Alles is goed. Uw (toekomstige) chef wordt door de beveiligingsfunctionaris of Werving & Selectie ingelicht. U kunt aan de slag.
  2. Er is een probleem. In dit geval ontvangt u een brief van de secretaris-generaal van Defensie waarin staat waarom u geen VGB krijgt of waarom uw VGB wordt ingetrokken. Lees hieronder wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitslag.

Video: een veiligheidsonderzoek. Wat betekent dat?

Een vertrouwensfunctie. Wat betekent dat?

U vervult een vertrouwensfunctie of solliciteert daarop.

Of u nu werkt achter de douane op een luchthaven, in een kerncentrale, als militair of ambtenaar, u heeft een baan met bijzondere verantwoordelijkheden. Net als ongeveer 100.000 anderen in Nederland.  

Voor een vertrouwensfunctie heeft u een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig. Als u deze verklaring heeft, dan is er geen bezwaar dat u met gevoelige informatie werkt. Of dat u toegang heeft tot plekken waar u schade zou kunnen toebrengen aan de nationale veiligheid.

Een verklaring van geen bezwaar krijgt u na een veiligheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt onderzocht of u eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent.

Voor dit veiligheidsonderzoek moet u een vragenlijst invullen. Hierin wordt om persoonlijke gegevens gevraagd. We gaan hier zorgvuldig mee om en delen de informatie niet met anderen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert uw onderzoek uit.

Wij kijken in verschillende systemen of u voorkomt, zoals van Bureau Krediet Registratie en informatie van justitie.

Het kan zijn dat wij met u of met mensen in uw omgeving in gesprek gaan om aanvullende vragen te beantwoorden. Ook kunnen we, als het nodig is, informatie opvragen in het buitenland.

Bij een positief oordeel ontvangt u een verklaring van geen bezwaar. Net als die 100.000 anderen die een vertrouwensfunctie hebben.

Zolang u deze bijzondere baan heeft, wordt elke paar jaar een veiligheidsonderzoek uitgevoerd.

De AIVD en MIVD maken werk van veiligheid. Ga voor meer informatie naar aivd.nl of defensie.nl/mivd.

[Het Nederlandse wapenschild. Aivd.nl, defensie.nl/mivd]

Uitslag onderzoek

Wanneer de minister van Defensie een verklaring van geen bezwaar (VGB) geeft, ontvangt u bericht dat u aan de slag kan.

Het is ook mogelijk dat u geen VGB krijgt. U ontvangt dan eerst een bericht dat de MIVD van plan is uw VGB te weigeren. Bijvoorbeeld omdat:

 • u of uw partner in het verleden veroordeeld bent voor bepaalde zaken;
 • u of uw partner ernstige financiële problemen heeft;
 • u of uw partner verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken;
 • u of uw partner lid bent van een criminele of terroristische organisatie of deze steunt;
 • u of uw partner lange tijd in het buitenland bent geweest en de MIVD geen gegevens over die periode kan controleren;
 • er andere omstandigheden of gedragingen zijn waardoor u niet in alle gevallen uw functie trouw kunt uitvoeren.

Invloed van de commandant

Bij Defensie mag een commandant zijn mening geven als de MIVD van plan is om een VGB van een van zijn medewerkers in te trekken. Deze zienswijze van de commandant wordt dan meegenomen in de beoordeling. Een commandant kan zijn: de commandant van het operationeel commando (krijgsmachtdeel) of het hoofd van het Defensieonderdeel. Meestal vraagt deze informatie van de lijncommandant.

Niet eens met de uitslag?

Bent u het niet eens met de uitslag van het veiligheidsonderzoek? Dan kunt u binnen 20 werkdagen schriftelijk uw mening geven op het voornemen tot weigering. Krijgt u alsnog geen VGB en is de weigering definitief? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit en in een hoorzitting uw verhaal doen. Daarna neemt de minister van Defensie opnieuw een besluit over uw VGB. Als u dan geen VGB krijgt, kunt u nog in beroep gaan bij de rechter.

Infographic: hoe werkt een veiligheidsonderzoek en hoe lang mag het duren?

Vergroot afbeelding Infographic: stappen veiligheidsonderzoek. Informatie staat ook op de pagina Veiligheidsonderzoek door MIVD.

Informatiebronnen die de MIVD gebruikt

De MIVD kan bij een veiligheidsonderzoek gebruik maken van een groot aantal informatiebronnen.

Zo is er onder meer toegang tot: de Centrale Justitiële Documentatie voor justitiële gegevens, de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie) voor gegevens over bijvoorbeeld de verblijfplaats en Bureau Kredietregistratie voor kredietinformatie. Ook wordt gekeken naar informatie over u in het eigen MIVD-systeem.

Daarnaast kan een onderzoeker van de MIVD een persoonlijk gesprek met u hebben, of met personen uit uw omgeving.

Ieder veiligheidsonderzoek is maatwerk, omdat een VGB wordt afgegeven voor een bepaalde persoon op een specifieke functie.

Hoe zit het met privacy?

De MIVD mag u niet zomaar onderzoeken. U geeft toestemming voor het veiligheidsonderzoek en voor herhaalonderzoeken. Dit doet u door het vragenformulier in te vullen en te ondertekenen. Uiteraard behandelt de MIVD uw gegevens vertrouwelijk.

Hoe lang is mijn veiligheidsonderzoek geldig?

Uw veiligheidsonderzoek is in principe 5 jaar geldig, en in sommige gevallen 10 jaar. Voorwaarde is wel dat u zo lang op de vertrouwensfunctie blijft zitten. Vertrekt u eerder dan vervalt ook de verklaring van geen bezwaar. U kunt deze niet meenemen naar een andere functie.

Als uw omstandigheden veranderen dan volgt een nieuw veiligheidsonderzoek. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwe partner of door een strafrechtelijke veroordeling. Met de toestemming voor uw eerste screening geeft u automatisch toestemming voor nieuwe onderzoeken.

Bij een nieuwe functie met een ander veiligheidsmachtigingsniveau moet u opnieuw schriftelijk toestemming geven voor het veiligheidsonderzoek.

Vragen over het veiligheidsonderzoek

Bij wie kunt u terecht met vragen over het veiligheidsonderzoek?

Voor algemene vragen

 • De afdeling Werving en Selectie, als u heeft gesolliciteerd voor een functie bij Defensie.
 • Uw beveiligingsfunctionaris, als u al bij Defensie werkt.
 • Uw eigen werkgever, als u als inhuur gaat werken bij Defensie.

Voor specifieke vragen

Vanaf 6 weken nadat uw onderzoek is gestart kunt u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum van de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO). U kunt hier terecht voor vragen over de stand van zaken van uw onderzoek, aan te leveren aanvullende informatie of klachtenprocedure.

Het Klanten Contact Centrum is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (079) 320 52 27.