Veiligheidsonderzoek

Bijna alle functies bij Defensie zijn zogenoemde vertrouwensfuncties. Dat betekent dat wie zo’n baan krijgt, eerst een veiligheidsonderzoek ondergaat.

Wat zijn vertrouwensfuncties?

Vertrouwensfuncties zijn alle functies waarin u met geheime informatie en systemen werkt. Of op locaties komt die beveiligd zijn. Hierdoor kunt u de nationale veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat beschadigen. Bij Defensie zijn alle militaire functies vertrouwensfuncties.

Er zijn verschillende niveaus in vertrouwensfuncties, afhankelijk van het soort informatie waar u mee werkt.

Stappen veiligheidsonderzoek

Doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een veiligheidsonderzoek naar u omdat u een vertrouwensfunctie krijgt? Dan geeft u altijd eerst schriftelijk toestemming. U vult een formulier met vragen in dat u aan uw (toekomstige) werkgever geeft. Die vragen gaan onder meer over uw burgerlijke staat, uw partner en familierelaties. Maar ook over uw justitiële gegevens, persoonlijke gedragingen, woonplaats en financiële situatie. De MIVD kijkt vooral of u voldoende integer en in alle gevallen betrouwbaar bent.

Uitslag veiligheidsonderzoek

Na ongeveer 8 weken krijgt de opdrachtgever de uitslag van uw onderzoek. De minister van Defensie kan weigeren u een verklaring van geen bezwaar (VGB) te geven. Bijvoorbeeld omdat:

  • u of uw partner in het verleden veroordeeld bent voor bepaalde zaken;
  • u of uw partner ernstige financiële problemen heeft;
  • u of uw partner verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken;
  • u of uw partner lid bent van een criminele of terroristische organisatie of deze steunt;
  • u of uw partner lange tijd in het buitenland bent geweest en de MIVD geen gegevens over die periode kan controleren;
  • er andere omstandigheden of gedragingen zijn waardoor u niet in alle gevallen uw functie trouw kunt uitvoeren.

Bent u het niet met de uitslag eens?  Dan kunt u binnen 20 werkdagen schriftelijk uw mening geven. Krijgt u alsnog geen VGB? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Geldigheidsduur veiligheidsonderzoek

De uitslag van uw veiligheidsonderzoek is in principe 5 jaar geldig, en in somige gevallen 10 jaar. Vertrekt u eerder van uw vertrouwensfunctie dan vervalt de verklaring van geen bezwaar. U kunt deze niet meenemen naar een andere functie.

Als uw omstandigheden veranderen door bijvoorbeeld een nieuwe partner of een strafrechtelijke vervolging, dan volgt een nieuw veiligheidsonderzoek.

Met de toestemming voor uw eerste screening geeft u automatisch toestemming voor nieuwe onderzoeken. Bij een nieuwe functie met een ander veiligheidsmachtigingsniveau moet u opnieuw schriftelijk toestemming geven voor het veiligheidsonderzoek.