Vertrouwensfunctie

Bijna alle functies bij Defensie zijn zogenoemde vertrouwensfuncties. Dit zijn functies die de mogelijkheid bieden de nationale veiligheid te schaden.

U hebt bijvoorbeeld toegang tot:

  • staatsgeheime informatie of -systemen;
  • mogelijke doelwitten of middelen voor een aanslag of spionage;
  • wapens, systemen of locaties die zijn afgeschermd. Denk bijvoorbeeld aan een kazerne of medewerker die een wapensysteem bedient of aankoopt.

In dat geval stelt Defensie specifieke eisen aan uw betrouwbaarheid, en doet de MIVD onderzoek naar u. Iedereen die een vertrouwensfunctie wil vervullen, moet eerst zo’n veiligheidsonderzoek ondergaan. Wanneer de MIVD geen bezwaren ziet tegen uw aanstelling ontvangt u bericht waarin staat dat de verklaring van geen bezwaar (VGB) is afgegeven. U mag aan de slag bij Defensie.

Wie bepaalt wat een vertrouwensfunctie is?

De minister van Defensie bepaalt wat een vertrouwensfunctie is. De vertrouwensfuncties worden volgens regels aangewezen; op het ministerie, binnen de krijgsmacht en bij Defensie-orderbedrijven.

A-, B- of C-functies

Er bestaan ook verschillen tussen de vertrouwensfuncties. Deze verschillen zijn aangegeven met een letter: A-, B-, of C-functies. Een A-functie heeft het hoogste veiligheidsniveau en het veiligheidsonderzoek voor deze functies is uitgebreider. C-functies hebben het laagste veiligheidsniveau en het veiligheidsonderzoek voor deze functies is minder zwaar.

Het veiligheidsniveau staat vermeld op het vragenformulier dat u moet invullen voor het veiligheidsonderzoek. Ook uw partner wordt meegenomen in het onderzoek.

Functie Screening Beoordelingsperiode
Tabel: Veiligheidsmachtigingsniveaus van vertrouwensfuncties
A-functie Hoogste 10 jaar
B-functie Gemiddelde 8 jaar
C-functie Laagste 5 jaar