Heropening De Peel

Het proces om vliegbasis De Peel te heropenen is sinds september 2023 stilgelegd. Dat heeft te maken met een groter nationaal plan waarin het kabinet voor heel Nederland afweegt wat er aan ruimte nodig is. Voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur en veiligheid.

Eind 2023 meer bekend

Provincies, gemeenten en Defensie willen de plannen voor De Peel nu in dit nationale plan meenemen.

Meer informatie over hoe dit nieuwe proces gaat lopen volgt in december 2023. Dan maakt Defensie bekend welke ruimte de krijgsmacht nodig heeft. Bijvoorbeeld voor kazernes, oefengebieden, munitieopslag en vliegtuigen. Of dit echt doorgaat is in december nog niet bekend.

Door te groeien kan Defensie sneller reageren op de veranderende veiligheidssituatie in Europa en de wereld.

Omwonenden krijgen informatie over voortgang en besluitvorming

Defensie informeert betrokken overheden en omwonenden van De Peel over de voortgang en besluitvorming. Dat doet Defensie via deze website, de burenmailing De Peel en gesprekken met de omgeving.

Heeft u vragen of opmerkingen over heropening van Vliegbasis De Peel of wilt u zich aanmelden voor de burenmailing? Kijk dan op de contactpagina of stuur een e-mail naar informatiedepeel@mindef.nl.