Heropening De Peel

Defensie wil Vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Heropening helpt ruimtegebrek op te lossen

De wereldwijde veiligheidssituatie verslechtert. De krijgsmacht groeit de komende jaren. Ook groeit het aantal F-35 jachtvliegtuigen. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om ingezet te kunnen worden. Maar door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie daarvoor weinig ruimte. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. 

Vergroot afbeelding F-35 Lightning II-jachtvliegtuig.
F-35 Lightning II-jachtvliegtuig.

Defensie wil jaarlijks 3x6 of 24 weken vliegen met F-35

Na de heropening mogen elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 24.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 16.45 uur.

Ook ’s avonds kan er gevlogen worden

In de periodes dat de vliegbasis open is voor militair vliegverkeer, kan ook ‘s avonds worden gevlogen. Als het eerder donker wordt kan het oefenen bij duisternis al vroeger op de avond plaatsvinden. Vliegen na 23.00 uur gebeurt alleen in onvoorziene omstandigheden.

AWACS-vliegtuigen gaan niet vliegen vanaf De Peel

Er zijn geen plannen om AWACS-vliegtuigen te laten vliegen vanaf Vliegbasis De Peel.

Defensie gaat de geluidsruimte niet uitbreiden

Defensie wil de geluidsruimte van De Peel behouden, maar niet uitbreiden. De staatssecretaris sluit dat nadrukkelijk uit in haar brief aan de Tweede Kamer van 12 juni 2019.
Omdat de F-35 andere geluidskenmerken heeft dan de F-16 en vliegroutes nog moeten worden opgesteld, kan de uiteindelijke geluidzone qua vorm en ligging iets afwijken van de huidige zone. Maar de totale omvang van de 35 Ke contour (nu 18,4 km²) neemt niet toe.

Vergunningaanvraag Wet Natuurbescherming loopt

Om de vliegbasis te heropenen heeft Defensie onder meer volgens de Wet Natuurbescherming een vergunning nodig. Inmiddels loopt de voorbereiding van deze aanvraag. Voor deze vergunning moet er een doorberekening komen van het totaal aantal activiteiten van Defensie op de Luitenant-generaal Bestkazerne/Vliegbasis De Peel. Dat zijn niet alleen toekomstige vliegactiviteiten, maar ook activiteiten van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). DGLC is op dit moment de enige gebruiker van deze locatie. Met de doorberekening worden de stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden duidelijk. De effecten van de activiteiten komen terug in de milieueffectrapportage (MER).

De MER geeft inzicht in de gevolgen van de Defensieactiviteiten voor het milieu

In de milieueffectrapportage (MER) worden verschillende varianten voor de geluidsruimte doorgerekend. 3.600 vliegbewegingen per jaar is de maximale variant. Defensie heeft aangegeven 3x6 weken of in een periode van 24 weken te willen vliegen. In de MER wordt onderzocht welke gevolgen beide varianten hebben voor het milieu en de leefomgeving. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een keuze gemaakt. 

Heropening op z’n vroegst in 2024

Defensie gaat pas investeren in Vliegbasis De Peel als de vergunningen rond zijn en het luchthavenbesluit ingaat. Is dit het geval, dan start Defensie met de vernieuwing van de start- en landingsbaan. Voor die tijd komen er geen extra vluchten op De Peel. En tot die tijd gaat Defensie door met het huidige gebruik: incidentele oefeningen met helikopters en oefeningen voor militairen die gevechtsvliegers vanaf de grond naar doelwitten begeleiden (zogenoemde forward air controllers).

Heropening positief voor regionale werkgelegenheid en economie

Defensie verwacht dat het aantal Defensiemedewerkers (militairen en burgers) op de Luitenant-generaal Bestkazerne met ongeveer 200 zal toenemen. Sommige werknemers zullen in de regio komen wonen of in de regio worden geworven.

Omwonenden krijgen informatie over voortgang en besluitvorming

Defensie informeert niet alleen betrokken overheden over de voortgang en besluitvorming,  maar ook omwonenden van Vliegbasis De Peel. Dat doet Defensie via deze website, de burenmailing De Peel en gesprekken met de omgeving.

Heeft u vragen of opmerkingen over heropening van Vliegbasis De Peel of wilt u zich aanmelden voor de burenmailing, kijk dan op de contactpagina of stuur een e-mail naar informatiedepeel@mindef.nl.