Heropening De Peel

Het proces om vliegbasis De Peel te heropenen is sinds september 2023 stilgelegd. Dat heeft te maken met een groter nationaal plan waarin het kabinet voor heel Nederland in de loop van 2024 afweegt wat er aan ruimte nodig is. Voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur, energietransitie en veiligheid.

Omwonenden krijgen informatie over voortgang en besluitvorming

Defensie informeert betrokken overheden en omwonenden van De Peel over de voortgang en besluitvorming. Dat doet Defensie via deze website, de burenmailing De Peel en gesprekken met de omgeving.

Heeft u vragen of opmerkingen over heropening van Vliegbasis De Peel of wilt u zich aanmelden voor de burenmailing? Kijk dan op de contactpagina of stuur een e-mail naar informatiedepeel@mindef.nl.