Geluidsmeetnet rond vliegbases

Rond verschillende militaire vliegbases meten microfoons het geluid van militaire vliegtuigen. Vrijwel direct nadat een toestel een microfoon passeert staat op internet hoeveel decibel dat veroorzaakt.

Geluidsmeetnetten Defensie

Op de website van de geluidsmeetnetten vindt u informatie en de zogeheten flighttrackers van Vliegbasis Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen. De flighttracker toont:

  • de vliegbewegingen rond de luchtmachtbasis, inclusief details over de vliegtuigen;
  • de gemeten hoeveelheid geluid;
  • de weersomstandigheden rond de basis.

Er zit enkele minuten vertraging tussen het moment dat een vliegtuig overkomt en het moment dat de informatie op de website verschijnt. Dit komt omdat een computer de gegevens eerst verwerkt.

Vliegbasis Eindhoven

Vliegbewegingen rond Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport kunt u volgen via de website WebTrak.

Achtergrond geluidsmeetnet

Het geluidsmeetnet heeft 2 functies:

  • Omwonenden van de vliegbasis krijgen inzicht in het aantal decibel dat  luchtvaartuigen veroorzaken.
  • Het meet op een aantal plaatsen op de geluidscontour om te kijken of op die plaatsen het gemeten en het berekende geluid met elkaar overeenkomen.

Komst F-35

De geluidsmeetnetten zijn in 2013 in gang gezet door Angeline Eijsink die toen Tweede Kamerlid was. Ze zijn vooral bedoeld om duidelijk te maken wat de geluidsbelasting is van de F-35’s die vanaf eind 2019 de F-16’s vervangen.

De kennis- en onderzoeksinstituten NLR en RIVM onderzochten hoe het geluid het beste gemeten en berekend kon worden. Omwonenden van de vliegbases en provinciale en gemeentelijke overheden zijn nauw betrokken bij de geluidsmeetnetten.