Samen Defensiematerieel inkopen via Smart Defence

De NAVO ontwikkelde een methode om tegen lagere kosten de militaire slagkracht te behouden en te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de aankoop van militair materieel, het trainen van militairen en onderhoud van materieel. Dit slimmer omgaan met Defensiebudgetten heet ook wel Smart Defence

Voorbeelden Smart Defence

Een aantal lidstaten werkt samen op bijvoorbeeld het gebied van helikopteronderhoud in de uitzendgebieden. Dat is effectiever en lucratiever dan het per land te organiseren.
Ook werkt een groep landen aan betere methoden voor de opsporing van geïmproviseerde explosieven. Dit project staat onder leiding van Italië.
Daarnaast staan militaire transport- en tankvliegtuigen van Nederland, België, Duitsland en Frankrijk onder een commando. Dit vindt plaats in het C-17-project voor transportvliegtuigen.

Rol van de industrie

De Defensie-industrie is een onmisbare schakel als het gaat om Smart Defence. Die benadert via de NAVO, groepen landen in plaats van individuele landen. Met een krimpende markt en beperkte budgetten is dat onontkoombaar. De NAVO luistert naar de wensen en verwachtingen van de lidstaten en heeft een coördinerende rol.

Nederland en Smart Defence

Nederland neemt deel aan Smart Defence in verschillende internationale samenwerkingsverbanden. Zo zit bijvoorbeeld het Movement Coordination Centre Europe (MCCE) van de NAVO op Vliegbasis Eindhoven. Dit centrum coördineert de verzoeken van 25 deelnemende landen. Het MCEE doet dit voor strategisch militair (lucht)transport voor onder meer operationele uitzendingen en oefeningen. Het centrum benut zo de schaarse transportcapaciteit beter. Ook coördineert het MCEE het bijtanken van vliegtuigen in de lucht.