Permanent Structured Cooperation (PESCO)

Europa neemt meer eigen verantwoordelijkheid op veiligheids- en defensiegebied. Dat gebeurt onder de vlag van PESCO. 25 Europese lidstaten werken intensief samen.

De bedoeling van PESCO is dat lidstaten eerder bereid zijn deel te nemen aan Europese missies en operaties. Ook de ontwikkeling en aanschaf van materieel wordt efficiënter als (groepen) landen dat met elkaar doen.

Projecten

Nederland neemt deel aan een groot aantal projecten. Een daarvan gaat om het vereenvoudigen van grensoverschrijdend militaire transport binnen Europa. Nu duurt het bij de grens soms dagen voordat de benodigde vergunningen rond zijn. Nederland trekt in dit project de kar.

Andere projecten zijn op het gebied van logistiek, medische capaciteiten, maritieme mijnenbestrijding, cyber, radiocommunicatie. Ook doet Nederland mee aan  een initiatief om dreigingen uit de ruimte te volgen en tegen te gaan en trainingsfaciliteiten voor chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten.

Samen met België gaat Nederland ook de maritieme mijnenbestrijding moderniseren. Schepen, havens en offshore-installaties worden zo beter beschermd. Dat geldt ook voor de veiligheid van handelsroutes.