Samenwerking politiekorpsen en bewaking buitengrenzen

De Europese militaire politiekorpsen werken intensief samen. Om met elkaar de buitengrenzen te bewaken bijvoorbeeld, of bij het trainen van personeel. De Koninklijke Marechaussee levert een belangrijke bijdrage.