Oprichting

Het Korps Commandotroepen (KCT) werd opgericht op 22 maart 1942. Eigenlijk gebeurde er op die dag weinig bijzonders: geen ceremonie, geen fanfare en zelfs geen Koninklijk Besluit. Sterker nog, waarschijnlijk was niemand zich ervan bewust dat het de geboortedag van het KCT was.

Vergroot afbeelding Commando's in een legervoertuig (archieffoto).
De eerste commando's in 1942.

De eerste commando’s

Maar misschien hadden die 48 vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ wel een vermoeden. Zij doorstonden een strenge selectie. Op 22 maart 1942 begonnen zij aan de vooropleiding voor het Commando Basic Training Centre in Achnacarry (Schotland). Deze gebeurtenis markeert het ontstaan van de Nederlandse commandotroepen.

Reden voor commando’s

Nederlandse commando’s? Waarom eigenlijk? In 1940 bezette het Duitse leger de hele kustlijn van de Noordkaap tot aan de Frans-Spaanse grens. Het Duitse cordon was toen nog zwak, maar het Britse leger ook. Het was herstellende van ‘Duinkerken’. Een groot offensief in West-Europa om Duitsland te verslaan was nog lang niet aan de orde.

Vergroot afbeelding Embleem Britse commando's.
Het embleem van de Britse commando's.

De Britse commando’s voerden raids uit op havens en militaire installaties langs de kust. Zo hielden zij contact met de vijand. Tijdens zulke operaties misten de Britten mensen die het land kenden en de taal spraken. Dat zou de samenwerking met het lokale verzet tegen de Duitse bezetter veel eenvoudiger maken.

Daarom werd, naast de bestaande Britse commandobataljons, in 1942 het No. 10 (Interallied) Commando geformeerd. Dat was een echte multinationale eenheid, met 8 troops en minstens zoveel nationaliteiten. Alleen de leiding was in handen van Britse officieren. Het bataljon zou uitgroeien tot de grootste Britse commando-eenheid, maar trad nooit als eenheid op. De commando’s uit de troops werden ‘op afroep’ bij andere eenheden gedetacheerd.

No.2 (Dutch) Troop

No. 2 (Dutch) Troop telde uiteindelijk ongeveer 85 man. De Nederlandse commando’s konden worden ingezet bij een raid op de Nederlandse kust. Maar daar kwam het niet van. De commando’s moesten maandenlang geduld opbrengen. Uiteindelijk kwam de troop toch in actie: in Azië. Een operatie in Nederland liet nog even op zich wachten.