Defensie CBRN Centrum

Het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) is de plek waar alle kennis, opleidingen, trainingen en inzet op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen samenkomen. Er werken ongeveer 110 medewerkers (militairen en burgers). Het centrum is gevestigd in Vught. En maakt deel uit van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTC Genie) van de landmacht.

Video: Defensie CBRN Centrum

Tekst gaat verder onder de video.

Defensie CBRN Centrum

Civiel-militaire samenwerking

Bij het DCBRNC zijn liaisons (partners) geplaatst. Zij denken en werken mee vanuit het eigen vakgebied. De liaisons werken bij de volgende civiele instanties:

Daarnaast werkt het DCBRNC samen met:

Kennis Opleiding Training Inzet model (KOTI) toont unieke mix

In het KOTI-model hieronder is te zien dat het DCBRNC actief is op alle aspecten van het CBRN-vakgebied.

Het Defensie Expertise Centrum CBRN geeft advies, deelt kennis, coördineert wetenschappelijk TNO-onderzoek en helpt (inter)nationaal mee aan het opstellen van de CBRN-doctrine en protocollen.

Op de CBRN-school zijn opleidingen te volgen. CBRN-specialisten van Defensie en civiele instanties geven samen trainingen op het Nationaal Trainingscentrum.

De CBRN Respons Eenheid staat 24/7 paraat om bij CBRN- incidenten advies en ondersteuning te geven aan civiele hulpdiensten.

Vergroot afbeelding KOTI-model: cirkel waarin met pijltjes verband tussen kennis (Defensie Expertisecentrum CBRN), opleiding (CBRN-school), training (Nationaal Training Centrum CBRN) en inzet (Respons Eenheid CBRN) wordt uitgelegd.

Defensie autoriteit op gebied van CBRN-dreigingen en -incidenten

  • Defensie zit al in de voorbereidende fase aan tafel bij diverse hulpverleningsorganisaties. Om mee te werken aan bijvoorbeeld beleidsontwikkeling, planvorming en oefeningen.
  • Binnen elke veiligheidsregio werkt vanuit Defensie een regionaal militair operationeel adviseur (RMOA) als liaison. Deze adviseert over middelen en expertise die Defensie biedt.
  • In de Catalogus Nationale Operaties staat hoe Defensie de taken tijdens nationale operaties uitvoert en wat daarvoor beschikbaar is (militairen, middelen, materieel). Civiele autoriteiten kunnen een CBRN-steunverzoek indienen volgens de procedure die beschreven staat in de catalogus.
  • Defensie zorgt voor CBRN-capaciteit voor civiele instanties. Zie de Joint Doctrine Publicatie CBRN-verdediging. Deze doctrine is voor militairen de basis voor gemeenschappelijke voorschriften, opleiding en training, planning en uitvoering van CBRN-verdediging.

Meer weten? Bekijk de andere CBRN-pagina's.