Defensie Expertise Centrum CBRN

Het Defensie Expertise Centrum (DEC) CBRN richt zich op kennis- en expertiseontwikkeling van het CBRN-vakgebied.

Dit doet het DEC CBRN door (wetenschappelijk) onderzoek te begeleiden en advies te geven aan Defensie en de civiele CBRN-partners. En door het opstellen en onderhouden van doctrines, protocollen en werkwijzen. Ook ondersteunt het expertisecentrum bij operationele en materiële wensen. Tot slot neemt het deel aan relevante netwerken, (inter)nationale fora, conferenties en symposia.

U kunt het DEC CBRN benaderen voor:

  • het geven van een CBRN-gastcollege bij veiligheidsregio’s, hogescholen en universiteiten;
  • het meedenken in CBRN-denktanks op nationaal en internationaal niveau.

Gebruik hiervoor het contactformulier op de contactpagina.

Meer weten? Bekijk de andere CBRN-pagina's.