Opleidings- en Trainingscentrum Genie

Het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) leidt genisten op, oftewel militaire bouwers. Zij bouwen bruggen, voeren reparaties uit, ruimen mijnenvelden en adviseren op het gebied van CBRN-dreigingen (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). Daarnaast verzorgt het trainingscentrum genieopleidingen voor de andere krijgsmachtdelen.

Kenniscentrum, 2 scholen en CBRN-centrum

Het OTCGenie bestaat uit een Kenniscentrum Genie, 2 scholen en het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC). De hoofdlocatie is de Van Brederodekazerne in Vught.

Mineurs- en Sappeursschool

De Mineurs- en Sappeursschool (MSS) verzorgt in Vught en Reek opleidingen en trainingen voor:

 • bemanningen van genie- en brugleggende tanks;
 • genie-inlichtingen en -verkenningen;
 • pantserondersteuning en vernielingen;
 • search, camouflage en misleiding;
 • de wapentechnische vorming van (onder)officieren.
Vergroot afbeelding Op de locatie in Reek van de Mineurs- en Sappeursschool leren aankomend genisten onder meer geïmproviseerde explosieven te herkennen en op te sporen.
Op de locatie in Reek van de Mineurs- en Sappeursschool leren aankomend genisten onder meer geïmproviseerde explosieven te herkennen en op te sporen.

Reek

In Reek leren genisten omgaan met mijnen, springmiddelen, valstrikken, camouflage en misleiding maar ook het doorzoeken van allerlei objecten. Militairen die zich voorbereiden op uitzending volgen in Reek een opleiding. Ze leren dan onder meer geïmproviseerde explosieven te herkennen en op te sporen.

Pioniers- en Pontonniersschool

De Pioniers- en Pontonniersschool (PPS)  verzorgt in Vught, Hedel en Wezep de opleidingen en trainingen rond de genievakgebieden bouw en infra:

 • bruggen bouwen;
 • varen en duiken;
 • kranen;
 • grond-, weg- en waterbouw;
 • bouwtechniek (ook steigers en beschermingsconstructies);
 • elektrotechniek;
 • installatietechniek.

Met name de constructieopleidingen zitten in Vught. Op oefenterrein De Kamp zitten de hijsopleidingen en grondverzetopleidingen. In Hedel zit het instructiepeloton Pontonniers voor trainingen met bruggen, varen en duiken. Een trainingscentrum in Wezep begeleidt trainingen op alle vakgebieden.

Erkende opleidingen

De PPS is een erkend leerbedrijf en werkt samen met regionale opleidingscentra en het SOMA College. Die laatste biedt infraopleidingen op mbo-niveau aan. Veel opleidingen van de PPS leveren een civiel diploma op. De school is ook verantwoordelijk voor de genie-instroomopleidingen van de VEVA-opleidingen (veiligheid en vakmanschap). 30 weken per jaar lopen ROC-leerlingen stage bij de genie.

Defensie CBRN Centrum

Het DCBRNC verzorgt opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van CBRN-verdediging en -ontsmetting, voor Defensie en civiele veiligheidspartners. Het centrum omvat naast de school, een 24/7 inzetbare CBRN-Respons Eenheid, het Nationaal Trainingscentrum CBRN en een expertisecentrum. Die laatste ontwikkelt de krijgsmachtbrede CBRN-doctrine en houdt de kennis van de militaire CBRN-verdediging in stand.

Kenniscentrum Genie

Het Kenniscentrum Genie:

 • ontwikkelt de geniedoctrine;
 • schrijft vakspecifieke studies;
 • levert bijdragen aan studies van het geïntegreerd landoptreden;
 • initieert en begeleidt onderzoeken;
 • initieert de aanschaf van geniematerieel;
 • begeleidt materieelprojecten.