Special: uitwerken use cases Cloud en Digital Twinning

Datum en tijd

26 juni 2024.

Locatie

Green Village – Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein.

Informatie

Tijdens deze speciale IT-tafel gaat JIVC via zogeheten use cases 2 onderwerpen verdiepen: cloud en digital twinning.

Multi-cloud strategie

Als opvolging op de eerdere IT-tafel 'Implementatie van de multi-cloudstrategie in het hybride IT-landschap' in april, houdt JIVC nu een unieke IT-tafel. Daar behandelt ze 2 use cases rondom de multi-cloudstrategie. In een kleine groep wordt een van onderstaande use cases besproken:

  • Use case 1 - Multi-cloud inzetbaar maken van nieuwe applicaties.
  • Use case 2 - Bestaande applicaties naar de cloud brengen.

Voor deze specifieke IT-tafel nodigt JIVC een beperkte selectie uit van de leveranciers die aanwezig waren bij de IT-tafel 'Implementatie van de multi-cloudstrategie in het hybride IT-landschap' op 18 april 2024.

Digital twinning

Als opvolging op de eerdere IT-tafel 'Digital Twinning' in mei, houdt JIVC op 26 juni tussen 12.00 en 18.00 uur een unieke IT-tafel waar ze 2 use cases rondom Digital Twinning behandelt. In een kleine groep wordt een van onderstaande use cases besproken:

  • Use case 1 - Beschikbaarheid en inzetbaarheid van Cooling carts voor F-35-gevechtsvliegtuigen.
  • Use case 2 - Digital Twin van gespecialiseerde bevoorradingscontainers.

Voor deze specifieke IT-tafel nodigt JIVC een beperkte selectie uit van de leveranciers die aanwezig waren bij de IT-tafel ‘Digital Twinning’ op 16 mei 2024.

Voorwaarden

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
  2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
  3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
  4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
  5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Ga naar de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.