Grenspolitietaken van de marechaussee

In deze korte video is te zien wat de grenspolitietaken zijn van de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee controleert het grensverkeer van personen. Op de luchthavens, in zeehavens, bij de grenzen van Nederland en van Europa. We controleren, checken mensen in de opsporingssystemen, en als het nodig is houden we ze tegen. Het doel? Illegale immigratie en mensensmokkel tegengaan en grensoverschrijdende criminaliteit bestrijden. Zo werken wij aan de veiligheid van Nederland. 

De Koninklijke Marechaussee. Als het er op aankomt.