Onderdelen Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor al het materieel en informatievoorziening (IV) van de krijgsmacht. De Directie Inkoop regelt de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. Het Joint IV Commando is de leverancier van IV-producten en -diensten. Een speciaal team coördineert de strijd tegen cyberaanvallen.

Materieelbeleid

De directeur DMO geeft leiding aan de materieelorganisatie. De Bestuursstaf van het ministerie van Defensie maakt de keuzes voor materieel en het beheer ervan.