Directie Inkoop

Nieuw materieel voor Defensie moet voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, prijs en levertijd. Vaak gaat het om grote aantallen. Het gaat namelijk niet alleen om inkoop van nieuwe wapensystemen, maar ook om inkoop van bijvoorbeeld informatietechnologie (IT), kleding, uitrusting, brandstof en munitie. Directie Inkoop zorgt dat de aankoop van alle materieel goed en volgens de regels verloopt. Ook controleert ze leveranciers van Defensie en begeleidt de verkoop van oud materieel.