Joint Informatievoorziening Commando

In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde. De veiligheid en flexibiliteit van Defensiepersoneel in Nederland en in buitenlandse missiegebieden zijn hiervan afhankelijk. Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is het IT-bedrijf van Defensie.

JIVC zorgt er voor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Van informatieontwerp en informatiearchitectuur tot informatietechnologie, - beheer en – management. Van cyberspace tot voertuig-IT, van crypto en big data tot werkplekken in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn communicatiemiddelen op schepen en in voertuigen, de bediening van wapensystemen en radars. En tegenwoordig ook smartphones en tablets als standaarduitrusting van de militair op missie. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. JIVC zorgt ervoor dat deze middelen altijd en overal beschikbaar zijn. Daarnaast verzorgt JIVC de ontwikkeling en instandhouding van meer dan 50.000 werkplekken. Denk aan computers, printers, telefonie en datacenters.

Bij JIVC werken meer dan 3.500 mensen op diverse locaties.

Video: het Joint Informatievoorziening Commando

JIVC, IT voor Defensie. JIVC is de strategische IT-partner van Defensie, voor militairen op oefening en missie, voor de kazernes en voor thuis. De 3.500 JIVC'ers verzorgen smartphones, werkplekken, Defensiepassen, netwerken, apps en meer, voor ruim 65.000 Defensiemedewerkers. Onze helpdesk en operational centers zijn 24/7 bereikbaar.

IT is een essentieel wapen van Defensie. Onze innovatieve IT vind je in wapensystemen die zijn verbonden met communicatiesystemen. Met onze IT en technische kennis dragen we bij aan de cyberveiligheid van Nederland, de EU en de NAVO. Missies zijn afhankelijk van goede inlichtingen. JIVC levert de IT om inlichtingen te verzamelen en te verwerken. Onze IT vind je binnen Defensie overal, zoals bij de marine, de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee. JIVC beschermt digitaal wat ons dierbaar is. Wij zijn hėt IT-bedrijf van Defensie.

[Beeldtekst: JIVC het IT-bedrijf van Defensie]
[Beeldtekst: Defensie Materieel Organisatie, wij maken verbinding tussen willen en kunnen]