Onderdelen Commando Materieel en IT

Het Commando Materieel en IT (Commit) zorgt voor al het materieel en informatievoorziening (IV) van de krijgsmacht. De Directie Inkoop regelt de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. Het Joint IV Commando is de leverancier van IV-producten en -diensten. Een speciaal team coördineert de strijd tegen cyberaanvallen.

Materieelbeleid

De commandant geeft leiding aan Commit. De Bestuursstaf van het ministerie van Defensie maakt de keuzes voor materieel en het beheer ervan.