Naar een andere mindset

Organisatie

2022 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin Rusland Oekraïne binnenviel. Het was daardoor ook het jaar dat onze krijgsmacht in een stroomversnelling belandde. De geopolitieke veiligheidssituatie is ingrijpend veranderd en vraagt ook van ons om een andere mindset. Tegelijkertijd zie ik hoe crisissituaties als deze het beste bij jullie bovenhalen.

Ik zag het onder meer tijdens mijn werkbezoeken aan Slowakije en Litouwen. Waar we met onze bondgenoten bijdragen aan de versterking van Europa’s oostflank. Maar ook recent bij mijn bezoek met Missie Max aan het kamp in Roemenië. Er is daar in korte tijd enorm veel werk verzet door de genie en reservisten. En dat geldt ook voor de snelle inzet van F-35’s, fregatten en Patriots.

Ik zag jullie motivatie, creativiteit en doelgerichtheid in Irak. Diezelfde mentaliteit zorgde in het Caribisch gebied voor een record aan drugsvangsten. Het forensisch opsporingsteam van de marechaussee maakte indruk in Oekraïne met hun belangrijke en zware onderzoek naar oorlogsmisdaden.
Wereldwijde inzet die alleen mogelijk is dankzij uiteenlopende (logistieke) ondersteuning vanuit Nederland. Ik ben trots op jullie, en jullie hebben alle reden dat zelf ook te zijn. Als het er op aankomt, staan we er als team.

Ook 2023 wordt een bepalend jaar. Voor de wereld, voor Oekraïne, maar zeker ook voor de krijgsmacht. Na een klein jaar zijn we over de eerste schok van een nieuwe oorlog in Europa heen. De uitkomst is nog ongewis, maar het is essentieel dat Oekraïne wint. Daarom moeten we onze steun onverminderd volhouden. We doen het voor onze eigen veiligheid, maar ik besef dat de steun impact heeft op ons herstel en eigen ambities. Het heeft merkbaar gevolgen voor de beschikbaarheid van materieel en munitie. En dat heeft ook impact op jullie dagelijks werk.

2023 staat in het teken van versnelling. De uitvoering van de Defensienota vertraagt nu nog door schaarste op de arbeidsmarkt en in de productieketens. Maar ook stroperige processen en besluitvorming hinderen. We moeten naar een staat van permanente operationele inzetbaarheid. We kunnen het ons niet veroorloven om niet inzetbaar te zijn. Een mindset van sneller beslissen en handelen, zodat we budgetten efficiënt besteden, herstellen en sterker worden.

In 2023 worden ook de regionale plannen van de NAVO bekend. Dat zijn de piketpalen voor de richting die we met elkaar opgaan. En bepaalt hoe wij aan de Oostflank actief zullen zijn.

Belangrijke momenten en grote opgaven die ik met vertrouwen tegemoet zie. Dat komt door wat ik nu binnen de organisatie zie gebeuren. Het is misschien niet altijd voelbaar op de werkvloer, maar er verandert echt iets. We zijn op de goede weg om het extra geld goed te besteden. Ook zie ik kansen qua nieuwe aanwas en verjonging. Door bijvoorbeeld het dienjaar dat van start gaat en door een grotere verbondenheid met de samenleving.

Veel grote, goede voornemens dus. Een kleiner en persoonlijk voornemen is dat ik vaker van gedachten met jullie wil wisselen. Nog vaker op werkbezoek dus en mijn ervaringen ook delen, bijvoorbeeld via weblogs. De laatste is te lang geleden.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten