Geluidbelasting rondom Maritiem Vliegkamp De Kooy in 2019

Het rapport 'De geluidbelasting rondom Maritiem Vliegkamp De Kooy' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Maritiem Vliegkamp De Kooy. In dit rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.