De geluidbelasting rondom de Vliegbasis Woensdrecht in 2022

Het rapport 'De geluidbelasting rondom de Vliegbasis Woensdrecht in 2022' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vliegbasis Woensdrecht. In dit rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.