Veiligheidsorganisatie Defensie

Op deze pagina leest u hoe veilig werken binnen de Defensieorganisatie is ingericht.

Directie Veiligheid

Voor het veiligheidsbeleid binnen Defensie is de Directie Veiligheid beleidsverantwoordelijk. Ook houdt ze belangrijke doelstellingen in de gaten en maakt ze veiligheid onderdeel van beleid, plannen en begroting. De directie richt het veiligheidsmanagementsysteem bij Defensie in en bewaakt de werking er van. Ook geeft ze aanwijzingen voor specialisten, adviseurs en opleiders op het gebied van veiligheid.

Veiligheidsdeskundigen

Naast de Directie Veiligheid hebben ook de Commandant der Strijdkrachten, de Defensieonderdelen en de eenheden veiligheidsdeskundigen in hun organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om adviseurs op het gebied van bedrijfsgezondheid, arbeidshygiëne, milieu en sociale veiligheid.

Kennis en innovatie

Defensie kent enkele expertisecentra voor veiligheid, arbeidsomstandigheden, integriteit en gezondheid. Bijvoorbeeld de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) (inclusief de stralingsbeschermingseenheid), TrainingsGeneeskunde & TrainingsFysiologie (TGTF), het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) en het Duikmedisch Centrum (DMC).

Daarnaast bestaan er expertisecentra voor wapens en munitie, opereren onder extreme omstandigheden, leidinggeven, brand- & bedrijfsstoffen techniek en militair & uitrusting.

Interne toezichthouders

Defensie heeft ook interne toezichthouders voor het veiligheidsdomein: het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen, de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg.

Inspectie Veiligheid Defensie als onafhankelijke toezichthouder

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) werkt als onafhankelijke toezichthouder binnen Defensie. De IVD startte in 2018 en onderzoekt de zware, maar ook lichtere ongevallen en gebeurtenissen binnen Defensie.

Ook kan de inspectie thema’s die belangrijk zijn voor de veiligheid onderzoeken. De thema’s kunnen ontstaan uit voorvallen, risicoanalyses, politieke en maatschappelijke actualiteiten of resultaten uit eerder onderzoek.

Verder onderzoekt de inspectie of veiligheid en het veiligheidsmanagement goed georganiseerd zijn en of het systeem werkt.

De inspectie levert zo een bijdrage aan de versterking van de veiligheid, de veiligheidscultuur en het lerend vermogen van Defensie.

Rapporten van de IVD zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de IVD.

Ga naar de website van de Inspectie Veiligheid Defensie.