Zorginstanties Defensie voor thuisfront en militair

Defensie heeft verschillende zorginstanties, met bedrijfsmaatschappelijk werkers, psychologen en geestelijk verzorgers. Zij zijn er niet alleen voor de militairen, maar ook voor u, het thuisfront. Als u merkt dat het niet goed gaat met u of uw kinderen kunt u contact opnemen met een van deze instanties.

Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (Dienst BMW)

Ernstige gebeurtenissen hoort u (als u '1e contactpersoon' bent) via de hulpverleners van het Dienst BMW, bijvoorbeeld als uw relatie gewond raakt tijdens de uitzending. Zij brengen u snel op de hoogte en helpen u verder. Omgekeerd informeert Dienst BMW uw relatie in het uitzendgebied bij ernstige problemen in de thuissituatie.

"Onze zoon raakte zwaargewond in Afghanistan. We hebben toen veel steun gehad aan onze bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie. Hij gaf ons zelfs zijn 06-nummer, zodat we hem direct aan de lijn kregen. Op ons verzoek belde hij die eerste spannende tijd 2 keer per dag: 's ochtends en 's middags. Zo zaten we niet steeds aan de telefoon gekluisterd. Dat regelmatige contact was voor ons heel prettig en belangrijk. Je kunt je verhaal kwijt en al je vragen stellen."

Diensten Geestelijke Verzorging (DGV)

Veel mensen ervaren een oefening, vaarperiode of uitzending als een bijzondere tijd. Dat geldt voor de militair en zeker ook voor haar of zijn thuisfront. Daarom is er zowel voor de militair als het thuisfront een Geestelijk Verzorger (GV-er) beschikbaar. Om op verhaal te komen. Om te kunnen praten  over zaken/vragen die je bezighouden.

Elk onderdeel heeft een eigen GV-er waar een beroep op gedaan kan worden. Er is ook altijd een GV-er verbonden aan de missie.

Bij Defensie werken GV-ers vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond (protestant, rooms katholiek, humanist, joods, islam, hindoe en boeddhist). Zo probeert de GV zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders levensovertuiging. Dit kan een grotere rol spelen als er zich -onverhoopt- calamiteiten voordoen, iemand raakt gewond of overlijdt. De Geestelijk Verzorger kan dan een goede rol spelen bij het opvangen en een plaats geven van deze gebeurtenis. Maar ook bij het vormgeven en leiden van een uitvaart, die u passend vindt.

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een uitzending kunnen klachten veroorzaken of bestaande klachten verergeren. Dat kan lichamelijk of psychisch zijn. Dan kunt u een beroep doen op hulpverleners uit de militaire geestelijke gezondheidszorg. Ook als uw relatie de militaire dienst al heeft verlaten. Het kan gaan om problemen zoals:

  • Lichamelijke klachten, zoals aanhoudende slapeloosheid, hoofdpijn en hyperventilatie.
  • Psychische klachten, waaronder spanning, neerslachtigheid, angstgevoelens, futloosheid of een depressie.
  • Relatieproblemen of problemen met de kinderen.
  • Problemen op het werk, bijvoorbeeld als u een taak niet (meer) aankunt of ruzie heeft met collega’s, superieuren of ondergeschikten.

Voor militairen

Tijdens de voorbereidingsperiode van een uitzending krijgen de meeste militairen lessen en trainingen over stress, gevechtsstress en stressmanagement. Soms gaat er ook een psycholoog mee op uitzending om ter plaatse militairen op te vangen en te begeleiden.

Nederlands Veteraneninstituut

Het Nederlands Veteraneninstituut is er voor Nederlandse veteranen. Maar ook voor u als thuisfront. De zorg en dienstverlening die het instituut biedt loopt via het zogeheten Veteranenloket. Het instituut valt niet onder Defensie. Als uw partner nog in dienst is van Defensie wordt de zorg eerst verleend door zorgverleners van Defensie.

Heeft u hulp nodig bij juridische vragen? Wilt u weten welke organisaties voor uw belangen opkomen? Of hoe u in contact komt met vrijwilligers die veteranen en hun relaties ondersteunen? Ook die informatie vindt u bij het Veteranenloket.