Bijzondere familieomstandigheden

Bij bijzondere familieomstandigheden kunt u direct contact opnemen met Defensie. Denk  aan geboorte, ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden. 

Familiebericht

Bij bijzondere familieomstandigheden verstuurt Defensie een ‘familiebericht’. Dit betekent dat een personeelsfunctionaris, arts of geestelijk verzorger uw relatie persoonlijk informeert en zo nodig opvangt. Bovendien kan Defensie direct actie ondernemen als het bijvoorbeeld nodig is dat uw relatie terugkeert naar Nederland.

Belangrijke gegevens bij de hand

Het is handig dat u alle belangrijke informatie bij de hand heeft als u contact opneemt met Defensie. Denk aan:

 • de gegevens van uw relatie (naam, rang, werknemersnummer, plaatsing, eenheid);
 • reden van het familiebericht en welke actie u wilt (telefonisch contact en/of terugkeer naar Nederland);
 • bij ziekte: naam en telefoonnummer van de behandelend arts, het ziekenhuis of verzorgingshuis en de geboortedatum van de zieke;
 • bij overlijden: naam en telefoonnummer van de behandelend arts, de geboortedatum van de overledene, het tijdstip van overlijden en datum en plaats van de uitvaart (als dat bekend is).    

Eventuele terugkeer naar Nederland

Soms keert uw relatie door bijzondere familieomstandigheden tijdelijk terug naar Nederland. Of dit buitengewoon verlof mogelijk is hangt onder andere af van de locatie. Maar ook van de operationele omstandigheden waarin de eenheid verkeert. Defensie doet zorgvuldig onderzoek en de commandant beslist hierover. Bij medische omstandigheden neemt een arts van Defensie contact op met de behandelend arts. 

Vergoeding reiskosten (tijdelijke) terugkeer

De militair betaalt geen reiskosten als hij terugkeert om (sociaal) medische redenen. Het moet wel gaan om terugkeer door familieomstandigheden uit de eerste of tweede graad.

Eerste graad bloed- en aanverwantschap:

 • levenspartner: echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partnerschap;
 • (stief-, pleeg-, aangehuwd) kind;
 • (stief-, pleeg-)ouders;
 • schoonouders of ouders levenspartner.

Tweede graad bloed- en aanverwantschap:

 • grootouders;
 • broer, zus;
 • kleinkind;
 • grootouders levenspartner;
 • broer, zus levenspartner.

Is dit niet het geval, dan vergoedt Defensie de reiskosten in sommige situaties toch. De militair moet dan het bijzondere karakter van de relatie aantonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zeer langdurende bijzondere vriendschapsrelaties. In alle andere situaties zijn de reiskosten voor rekening van de militair. U kunt dit voorkomen door een (doorlopende) reisverzekering af te sluiten die deze kosten dekt.

Bij twijfel overleggen

Twijfelt u over het wel of niet doorgeven van familieomstandigheden? Neem dan altijd contact op met Defensie. Defensie helpt u graag bij het nemen van de beslissing. Zo voorkomt u onnodige vertraging, verwarring en mogelijk ook zorgen of verdriet achteraf. Als u dat op prijs stelt kunt u (net als uw partner) gebruik maken van zorginstanties van Defensie.