Taken in het Caribisch gebied

Nederland is voor militaire taken en enkele politietaken permanent aanwezig in het Caribisch gebied. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En op Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere Nederlandse gemeenten.

Defensie in het Caribisch gebied draagt bij aan het leveren van veiligheid op land en op zee.

Militaire taken

De autoriteiten van de Nederlandse Antillen kunnen Defensie om militaire bijstand vragen. Defensie beoordeelt dan of zij aan het bijstandsverzoek kunnen voldoen. Veel voorkomende vormen van militaire bijstand zijn:

 • ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied met observatiecapaciteit, om de wateren rondom de eilanden te bewaken;
 • ondersteunen van de politie bij het handhaven van de openbare orde, of de covid-maatregelen;
 • ondersteunen van justitie met specialistische zoekteams en explosieventeams.

Verder hebben de 800 medewerkers van Defensie in het Caribisch gebied de volgende taken:

 • grensverdediging van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
 • handhaving van de (inter)nationale rechtsorde bij bijvoorbeeld:
  • internationale drugshandel. Door de ligging van de eilanden is het Caribisch gebied gevoelig voor drugshandel over zee. De marine maakt deel uit van de internationale drugsbestrijdingsorganisatie Joint Inter Agency Task Force South.
  • militaire eenheden van de marine leveren humanitaire hulp of handhaven de openbare orde na rampen of ongevallen, zoals orkaanpassages. Elk jaar van 1 juni tot 1 december staat de marine stand-by voor deze taak.
  • Ze helpen ook bij het uitvoeren van zoek- en reddingsacties (search and rescue) in de Caribische wateren.

Politietaken Caribisch gebied

De Koninklijke Marechaussee voert ook politietaken uit in het Caribisch gebied. Dit doet zij voor Nederlandse, Curaçaose en Arubaanse militairen en op militaire locaties.

Het gaat om de volgende politietaken:

 • bestrijden van criminaliteit samen met de lokale politie en de Kustwacht;
 • grensbewaking op de eilanden van Caribisch Nederland;
 • alle voorkomende politietaken op Flamingo Airport op Bonaire;
 • verzorgen van basispolitiezorg op Saba en Sint Eustatius samen met de politie;
 • helpen bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht op Curaçao, Sint Maarten en Aruba;
 • bestrijden van zware geweldsmisdrijven en drugs- en migratiecriminaliteit op Curaçao, Sint Maarten en Aruba.