Eenheden en locaties

In het Caribisch gebied zijn de volgende eenheden van Defensie aanwezig:

 • 1 squadron van het Korps Mariniers op Aruba;
 • 1 detachement van het Korps Mariniers op Sint Maarten;
 • 1 roulerende compagnie van de landmacht op Curaçao;
 • de Arumil (Arubaanse militairen);
 • de Curmil (Curaçaose militairen);
 • een FRISC-troop (Fast Raiding Interception and Special Forces Craft, snelle vaartuigen) op Curacao en Aruba;
 • het stationsschip in de West met boordhelikopter;
 • het ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Pelikaan;
 • een brigade van de marechaussee.

Als het nodig is kan Defensie de militaire aanwezigheid uitbreiden.

Locaties

Marinebasis Parera

Centraal op Curaçao ligt Marinebasis Parera. Deze basis huisvest de staf van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Parera biedt ook huisvesting aan.

 • Een compagnie van de landmacht. De compagnie is permanent aanwezig voor oefening, training en opleiding. En als het nodig is voor militaire bijstand en humanitaire hulp. Bijvoorbeeld na een orkaanpassage of bij het handhaven van de openbare orde. De compagnie wordt ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten.
 • De bootgroep Curaçao. Deze bootgroep wordt vooral ingezet om allerlei operaties en oefeningen te ondersteunen. Daarnaast kan zij ook strandverkenningen en rivieroperaties uitvoeren.
 • Het Kustwachtsteunpunt Curaçao.
 • Het Reddings- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied. Dit centrum stuurt alle counterdrugsoperaties in het Caribisch gebied aan.
 • Het Maritiem Hoofdkwartier CARIB (MHKC).

Op de basis zijn werkplaatsen waar al het varend en rollend materieel wordt onderhouden.

Marinekazerne Suffisant

De opleidingen tot militair worden op de Curaçaose Marinekazerne Suffisant gegeven, net als het sociaal vormingstraject (SVT). Daarnaast is de kazerne de basis voor militairen die deelnemen aan (inter)nationale oefeningen en trainingen. Verder is Suffisant gastheer van het Vrijwilligers Korps Curaçao. Deze vrijwilligers zijn inzetbaar voor de handhaving van rust en orde op het eiland.

Marinierskazerne Savaneta

Marinierskazerne Savaneta bevindt zich op Aruba en huisvest het Kustwacht Steunpunt Aruba, het Marine Squadron Carib en de Arumil. Deze bestaan uit een staf, pelotons en ondersteunende eenheden. Het Marine Squadron Carib en de Arumil hebben uiteenlopende taken. Daarvoor trainen en oefenen zij soms in de Verenigde Staten en de Bovenwindse Eilanden. Een peloton van de Arumil bewaakt en beveiligt de kazerne.

Sint Maarten

Mariniersdetachement Sint Maarten is de eerst aangewezen eenheid om militaire bijstand te leveren aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het detachement assisteert het lokale gezag op de 3 eilanden en het Kustwacht Caribisch Gebied Steunpunt Sint Maarten.