Chemische branden

Defensie heeft speciaal materieel om chemische branden te bestrijden. En om giftige stoffen te meten. Defensie gebruikt dit materieel in Nederland en in missiegebieden.

Een chemische brand vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld een natuurbrand. Als een grote hoeveelheid water op een vloeistofbrand terecht komt, kan het vuur zich razendsnel verspreiden en oncontroleerbaar worden.

E-One Titan-crashtenders

Defensie heeft  E-One Titan-crashtenders die naast water ook blusschuim aan boord hebben. Deze speciale brandweerwagens spuiten een schuimdeken over de brand. Er kan zo geen zuurstof meer bij de brand komen en het vuur verstikt. Het verstikken werkt alleen met schuim, niet met water. De E-Ones worden vooral ingezet op plaatsen waar een brandbare vloeistof (olie, benzine) over een groot oppervlakte brandt, zoals op vliegvelden en industrieterreinen.

Giftige stoffen

Bij een chemische brand komen stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Met het verkenningsvoertuig Fuchs-NBC is op te sporen of het gaat om giftige stoffen. De ontsmettingseenheid komt in actie als blijkt dat de stoffen schadelijk zijn. Met het NBC-ontsmettingssysteem dat bestaat uit speciale voertuigen, kleding en apparatuur, kunnen militairen wegen, terreinen, voertuigen en personen ontsmetten.