Vormingscentrum Landgoed Beukbergen

Het vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging is gevestigd op Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide. Het vormingswerk bij Defensie richt zich op de mens achter de militair. Ook burgermedewerkers zijn welkom. 

Bezinning

Door het jaar heen worden op het vormingscentrum verschillende conferenties georganiseerd. In een ontspannen sfeer raken deelnemers nader vertrouwd met elkaar en met zichzelf. Door een gezamenlijke bezinning op allerlei persoonlijke vragen die verband houden met hun levens- en werksituatie. Geestelijk verzorgers treden hierbij op als gespreksbegeleiders.

Conferenties

Het vormingscentrum in Beukbergen biedt reguliere conferenties bij belangrijke momenten in de militaire loopbaan, zoals tijdens initiële militaire opleidingen, rondom uitzendingen en bij functioneel leeftijdsontslag.

Naast deze reguliere conferenties worden ook zogeheten onderdeelsconferenties gehouden. Hierbij stelt het vormingscentrum op verzoek van een militair onderdeel een programma op maat samen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de geestelijk verzorger van dat onderdeel. Ook kent het vormingscentrum een groot aantal themaconferenties voor individuele deelname.

Ontmoeting

De onderlinge ontmoeting is een wezenlijk element van het vormingswerk. Deze vindt plaats tijdens de gesprekken in de vergaderzalen en ook bij de maaltijden, tijdens een buitenactiviteit op of rondom het landgoed en aan de bar.

Naast een kapelzaal, voor verschillende doeleinden inzetbaar, is er een stiltecentrum die de mogelijkheid biedt tot een moment voor jezelf.