Anjerconcerten

Defensie biedt samen met het Nationaal Comité Veteranendag zogenoemde  Anjerconcerten aan. Een Anjerconcert uitgevoerd door militaire muziekkorpsen vertelt met muziek verhalen van veteranen en hun missies.

De concerten zijn voor iedereen bedoeld. Uw aanvraag wordt beoordeeld op:

  • regionale spreiding;
  • representatief voor doelgroepen: contact met 1 of meerdere veteranenorganisaties en gemeenten;
  • organisatorische kwaliteiten;
  • geschikte locatie om op te treden.

Wilt u een Anjerconcert aanvragen?

U kunt een Anjerconcert aanvragen per e-mail bij het Nationaal Comité Veteranendag, info@veteranendag.nl. De Staf Militaire Muziek (SMM) beoordeelt de aanvragen. Heeft u vragen? E-mail naar militaire.muziek@mindef.nl.

Muziekkorpsen

Onderstaande militaire orkesten doen mee aan de Anjerconcerten:

Marinierskapel der Koninklijke Marine
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Fanfare ‘Bereden Wapens’
Orkest Koninklijke Marechaussee
Fanfare Korps Nationale Reserve

Informatie over de concerten vindt u op de pagina van het Nationaal Comité Veteranendag.