Verzoek om informatie over uzelf of een overleden familielid bij de MIVD

Als u denkt dat de MIVD informatie over u of een overleden naaste heeft, dan kunt u deze opvragen. Zo'n inzageverzoek is mogelijk op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Gegevens opvragen over uzelf

U kunt gegevens opvragen over uzelf maar er zijn beperkingen. De MIVD mag geen gegevens verstrekken die:

 • in de afgelopen 5 jaar nog zijn verwerkt in een onderzoek;
 • nog van belang zijn voor een lopend onderzoek;
 • zicht geven op bronnen en werkwijzen;
 • zicht geven op persoonsgegevens van een ander.

Voor uw inzageverzoek persoonsgegevens gebruikt u het digitale formulier onderaan de pagina. U moet in het formulier 2 bestanden uploaden:

 • De aanvraag zelf; in een document met daarin:
  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • een datumaanduiding;
  • uw geboorteplaats;
  • uw verzoek;
  • uw handtekening.
 • Een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf. Daarop moet ook het Burgerservicenummer te zien zijn. Bij ID-kaarten staat dit vaak op de achterkant (maak in dat geval een kopie van de voorkant en de achterkant).

Gegevens opvragen over een overleden familielid

U kunt ook documenten opvragen over een overleden familielid. Daarbij moet u met enkele zaken rekening houden.

 • U moet familielid in de eerste graad zijn, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. In uw verzoek moet u duidelijk maken wat de relatie van de overledene tot u is.
 • U moet een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • U moet een kopie van de akte van overlijden van het betreffende familielid bijvoegen.

Iemand machtigen om inzage te vragen

U kunt eventueel ook iemand anders (schriftelijk) machtigen om een inzageverzoek te doen. De MIVD moet dan de volgende documenten ontvangen (per post op papier of als digitale bijlage wanneer u het digitale formulier onderaan deze pagina gebruikt):

 • het daadwerkelijke verzoek, met naam, datum, adres en ondertekend;
 • de ondertekende machtiging met de gegevens van de gemachtigde;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op naam van de gemachtigde.

Verloop van de procedure

De MIVD heeft 3 maanden de tijd om uw verzoek te behandelen. Dit kan met 4 weken worden verlengd. Als uw verzoek binnenkomt krijgt u een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag behandeld is, krijgt u een beschikking. In die beschikking staat of we een dossier hebben kunnen samenstellen. Dit inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

→ Ga naar Gegevens opvragen over een specifiek onderwerp.

Let op! opvragen van gegevens zoals uw personeelsdossier, staat van dienst of medische gegevens gaat niet via de MIVD.

Aanvraagformulier voor gegevens over mezelf of een overleden familielid

Ik wil de gegevens *

Via uw e-mailadres kunnen wij de ontvangst van uw aanvraag bevestigen.

Stuurt u uw aanvraag, met uw naam en adres en met uw handtekening, als bijlage mee met dit formulier, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

gegevens voor een overledene aanvragen

Indien het een inzageverzoek persoonsgegevens met betrekking tot een overleden eerstegraads familielid betreft

Disclaimer
Dit formulier is alleen bedoeld voor aanvragen van gegevens over uzelf of een overleden familielid. Andere verzoeken of meldingen worden niet in behandeling genomen. Wilt u de MIVD iets melden, gebruik dan de contactgegevens.