Verzoek om informatie over uzelf of een overleden familielid bij de MIVD

Als u denkt dat de MIVD informatie over u of een overleden naaste heeft, dan kunt u deze opvragen. Zo'n inzageverzoek is mogelijk op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Let op: lees eerst op deze pagina waar uw verzoek aan moet voldoen, voordat u het aanvraagformulier invult. 

Gegevens opvragen over uzelf

U kunt gegevens opvragen over uzelf maar er zijn beperkingen. De MIVD mag geen gegevens verstrekken die:

 • in de afgelopen 5 jaar nog zijn verwerkt in een onderzoek;
 • nog van belang zijn voor een lopend onderzoek;
 • zicht geven op bronnen en werkwijzen;
 • zicht geven op persoonsgegevens van een ander.

Voor uw inzageverzoek persoonsgegevens gebruikt u het digitale formulier. U moet in het formulier 2 bestanden uploaden:

 • De aanvraag zelf; in een document met daarin:
  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • een datumaanduiding;
  • uw geboorteplaats;
  • uw verzoek;
  • uw handtekening.
 • Een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf. Daarop moet ook het Burgerservicenummer te zien zijn. Bij ID-kaarten staat dit vaak op de achterkant (maak in dat geval een kopie van de voorkant en de achterkant).

Gegevens opvragen over een overleden familielid

U kunt ook documenten opvragen over een overleden familielid. Daarbij moet u met enkele zaken rekening houden.

 • U moet familielid in de eerste graad zijn, dus: echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder. In uw verzoek moet u duidelijk maken wat de relatie van de overledene tot u is.
 • U moet een duidelijk leesbare kopie meesturen van een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • U moet een kopie van de akte van overlijden van het betreffende familielid bijvoegen.

Iemand machtigen om inzage te vragen

U kunt eventueel ook iemand anders (schriftelijk) machtigen om een inzageverzoek te doen. De MIVD moet dan de volgende documenten ontvangen (per post op papier of als digitale bijlage wanneer u het digitale formulier onderaan deze pagina gebruikt):

 • het daadwerkelijke verzoek, met naam, datum, adres en ondertekend;
 • de ondertekende machtiging met de gegevens van de gemachtigde;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op naam van de gemachtigde.

Verloop van de procedure

De MIVD heeft 3 maanden de tijd om uw verzoek te behandelen. Dit kan met 4 weken worden verlengd. Als uw verzoek binnenkomt krijgt u een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag behandeld is, krijgt u een beschikking. In die beschikking staat of we een dossier hebben kunnen samenstellen. Dit inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

→ Ga naar het aanvraagformulier.

Verzoek om informatie over een specifiek onderwerp

U kunt bij de MIVD een dossier opvragen over een bepaald onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de dienst hoort of heeft behoord. U heeft daar een ander aanvraagformulier voor nodig.

Ga voor meer informatie naar Verzoek om informatie over een specifiek onderwerp bij de MIVD