Welke informatie heeft de MIVD?

Wilt u weten welke informatie de MIVD over u, een overleden familielid of een specifiek onderwerp heeft?

Het is mogelijk om bij de MIVD informatie op te vragen. Dat heet een inzageverzoek. Zo'n verzoek kan gaan over uzelf, over een overleden familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bepaalt wat de MIVD u wel en niet ter inzage mag geven.