Hoe kan ik gegevens opvragen?

Het is mogelijk om bij de MIVD gegevens op te vragen. Dat heet een inzageverzoek. Zo'n verzoek kan gaan over uzelf, over een overleden familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bepaalt wat de MIVD u wel en niet ter inzage mag geven.