Hoe kan ik gegevens opvragen?

Het is mogelijk om bij de MIVD gegevens op te vragen. Dat heet een inzageverzoek. Zo'n verzoek kan gaan over uzelf, over een overleden familielid of over een bepaald onderwerp. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) bepaalt wat de MIVD u wel en niet ter inzage mag geven. Let op: voor het opvragen van persoonsgegevens zie volgende alinea.

Opvragen persoonsgegevens

Bent u op zoek naar gegevens uit het persoonsarchief van het ministerie van Defensie? Bijvoorbeeld uw personeelsdossier, staat van dienst of medische gegevens? Die informatie en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Privacy - uw rechten bij Defensie.