Verzoek om informatie over een specifiek onderwerp bij de MIVD

U kunt bij de MIVD een dossier opvragen over een bepaald onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de dienst hoort of heeft behoord. Bijvoorbeeld voor studiedoeleinden. Denk aan dossiers over een organisatie of een gebeurtenis. Dat heet een 'inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheden'. Let op: lees eerst op deze pagina waar uw verzoek aan moet voldoen, voordat u het aanvraagformulier invult. 

Nauwkeurige formulering van het verzoek

Het is belangrijk dat u aangeeft:

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, formuleer een zoekvraag;
 • over welke specifieke periode u gegevens opvraagt.

Uw aanvraag wordt makkelijker en gaat sneller als u kunt aangeven:

 • wat voor soort documenten u wilt ontvangen, bijvoorbeeld: gespreksverslagen, rapporten, notulen, enzovoort;
 • wat de context is van het onderwerp;
 • welke trefwoorden bij het onderwerp horen;
 • waarvoor u de informatie nodig heeft.

Wilt u zeker weten dat dat u de juiste gegevens invult? Gebruik dan het formulier inzageverzoek bestuurlijke aangelegenheid (PDF, 106 KB).

Wanneer kunt u geen informatie opvragen?

Voor het onderwerp waarover u gegevens wilt ontvangen moet het (gedeeltelijk) vrijgeven van gegevens wel zijn toegestaan.

De MIVD mag geen informatie verstrekken over een specifiek onderwerp als de gegevens:

 • nog van belang zijn voor een lopend onderzoek, de jaarverslagen geven zicht op de aandachtsgebieden van de dienst;
 • bronnen en werkwijzen prijsgeven;
 • persoonsgegevens van anderen prijsgeven.

Het heeft geen zin om inzage te vragen als het onderwerp te breed is geformuleerd. Voorbeeld: ‘een aanvraag tot kennisneming van alle gegevens over Iran'. Zo'n verzoek wordt niet in behandeling genomen. Dat zou het archiefonderzoek bij de MIVD teveel capaciteit kosten en andere verzoeken vertragen.

Mogelijkheden voor aanvragen

Bij het aanvragen van informatie over een onderwerp stuurt u op.

 • De aanvraag zelf; in een document met daarin:
  1. uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  2. een datumaanduiding;
  3. uw verzoek;
  4. uw handtekening.

U kunt uw verzoek als bijlage meesturen.

Verloop van de procedure

De MIVD heeft 3 maanden de tijd om uw verzoek te behandelen. Dit kan met 4 weken worden verlengd. Als uw verzoek binnenkomt krijgt u een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag behandeld is, krijgt u een beschikking. In die beschikking staat of we een dossier hebben kunnen samenstellen. Dit inzagedossier ontvangt u samen met de beschikking.

→ Ga naar het aanvraagformulier.

Verzoek om informatie over uzelf of een overleden familielid

Als u denkt dat de MIVD informatie over u of een overleden naaste heeft, dan kunt u deze opvragen. U heeft daar een ander aanvraagformulier voor nodig.

Ga voor meer informatie naar Verzoek om informatie over uzelf of een overleden familielid.