Contactformulier voor vragen over uw inzageverzoek

Let op! Dit formulier kunt u alleen gebruiken als u een vraag heeft over een reeds ingediend inzageverzoek voor uzelf, een overleden familielid of een specifiek onderwerp.

Contactformulier inzageverzoek

Het DISnummer krijgt u bij de ontvangstbevestiging na het indienen van een inzageverzoek. Vul hier alleen de cijfers van het DISnummer in.

Disclaimer
Dit formulier is alleen bedoeld voor vragen over uw inzageverzoek. Andere verzoeken of meldingen worden niet in behandeling genomen. Wilt u de MIVD iets melden, gebruik dan de contactgegevens.