Onderzoek door arbeidsdeskundige

Ben je in dienst van Defensie? Dan kun je te maken krijgen met onderzoek door een arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld als je tijdens of buiten het werk ziek of gehandicapt raakt.

Arbeidsgezondheidskundige keuring voor militair personeel en burgerpersoneel

Jij en/of jouw leidinggevende kunnen een onderzoek bij een arbeidsdeskundige aanvragen. Bijvoorbeeld om te kijken of je aanpassingen op jouw werkplek nodig heeft. Of om te bepalen of je (nog) geschikt bent voor jouw functie. Als jouw leidinggevende een onderzoek voor je aanvraagt, ben je verplicht mee te werken. Als blijkt dat je niet (meer) geschikt bent voor jouw functie, kan het Dienstencentrum Re-integratie je helpen re-integreren.

Psychologisch en psychiatrisch advies

Een psychologisch of psychiatrisch onderzoek kan deel uitmaken van jouw interne sollicitatieprocedure. Of onderzoek is nodig omdat jij of jouw leidinggevende betwijfelt of je nog geschikt bent voor jouw functie. In dat geval kan de leidinggevende een psychiatrisch of psychologisch onderzoek voor je aanvragen. Je bent verplicht mee te werken aan het onderzoek. 

Letsel tijdens dienstverband

Als je tijdens jouw werk voor Defensie letsel oploopt, kun je dit laten vastleggen in een Proces-verbaal van Ongeval. Daarmee kun je een (gedeeltelijke) invaliditeitsuitkering krijgen als je de Defensieorganisatie verlaat. Ook jouw leidinggevende kan een aanvraag voor je doen.

Keuringen voor vliegers en duikers

Wie vliegt voor Defensie, krijgt te maken met specifieke keuringen voor vliegers. Ook voor duikers zijn er keuringen.