Keuringen voor vliegers

Wie in de militaire luchtvaart vliegt, moet aan strenge eisen voldoen. Deze zijn zelfs strenger dan in de burgerluchtvaart. Een keuring bij de sollicitatie is standaard, net als keuringen voor wie eenmaal als vlieger werkt.

Keuring bij sollicitatie

Als je solliciteert voor een vliegerfunctie, krijgt je een selectiekeuring. Wil je al voor je selectiekeuring duidelijkheid over jouw lichaamslengte of oogafwijking? Het Centrum voor Mens en Luchtvaart biedt de ‘Meten is weten-service’. Je kunt dan alvast duidelijkheid krijgen over (de gevolgen van) jouw zicht en lengte. 

Keuring voor actieve vliegers

Wie eenmaal in dienst is als vlieger bij de luchtmacht of de marine, krijgt een periodieke keuring. Deze keuring is jaarlijks voor personeel onder de 40 jaar, en halfjaarlijks voor personeel vanaf 40 jaar. Daarnaast kun je als vlieger te maken krijgen met extra (tussentijdse) keuringen in de volgende gevallen:

  • Je wordt naar het buitenland uitgezonden en de geldigheidsduur van jouw keuring is minder dan 3 maanden. Je krijgt een tussentijdse keuring.
  • Je komt terug uit het buitenland en de geldigheidsduur van jouw buitenlandse keuring is volgens Nederlandse normen verlopen. Je krijgt dan een tussentijdse keuring.
  • De Militaire Luchtvaart Autoriteit geeft aan dat je een keuring nodig hebt. Je krijgt dan een tussentijdse keuring.
  • Je wilt aan de slag in de civiele luchtvaart. Je kunt een zogenoemde civiel vliegmedische gelijkstelling aanvragen om aan te tonen dat je aan de keuringseisen voldoet.

Vliegverbod en tijdelijke ongeschiktheid

De Militaire Luchtvaart Autoriteit kan een militaire vlieger een vliegverbod opleggen. Of een vlieger tijdelijk ongeschikt verklaren om te vliegen. Dat kan bijvoorbeeld als een vlieger niet (meer) aan de keuringseisen voldoet.