School voor Vredesmissies

Defensie verzorgt opleidingen voor internationale VN-waarnemers en maatwerkcursussen voor burgers die gaan werken in onveilige gebieden. Bijvoorbeeld personeel van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en het Internationaal Gerechtshof.

De opleidingen worden verzorgd door de School voor Vredesmissies (SVV). Deze school is ook verantwoordelijk voor de missiegerichte opleiding (MGO) voor militairen en burgerpersoneel van het ministerie van Defensie, voor uitzendingen wereldwijd.

Uitwisselen

De school werkt nauw samen met andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Met deze landen worden regelmatig instructeurs uitgewisseld. En dat gebeurt ook met andere Peacekeeping Training Centers

Video: School voor Vredesmissies

School voor Vredesmissies

Opleidingen in 2021

UNMEoM (United Nations Military Experts on Mission)
Voor militair personeel in de rang van kapitein, majoor en luitenant-kolonel, die als militaire waarnemer, adviseur of liaison bij een UN- of EU-missie gaan werken (inclusief MGO).

 • UNMEoM 2021-1: 9 juni - 2 juli 2021, in totaal 10 plaatsen (door COVID-beperkingen alleen Nederlandse deelname).
 • UNMEoM 2021-2: 24 november - 17 december 2021, in totaal 20 plaatsen (wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).

Cursusleider: majoor E. Meijerink, telefoon 06-53 29 03 59
E-mail: otcman.svv.unspo@mindef.nl

UNPOL (United Nations Police)
Voor civiele en militaire politie en marechaussee, die als Individueel Politie Functionaris voor een UN- of EU-missie gaan werken (inclusief MGO).

 • UNPOL 2021-1: 10 maart - 26 maart 2021, in totaal 20 plaatsen (geannuleerd door COVID-maatregelen).
 • UNPOL 2021-2: 6 oktober - 22 oktober 2021, in totaal 20 plaatsen (wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).

Cursusleider: kapitein M. Kiekebelt en kapitein J. Breur, telefoon 06-53 29 03 59
E-mail: otcman.svv.unspo@mindef.nl

HEAT Politie Landelijke Eenheid
Voor personeel van de Nederlandse Politie Landelijke Eenheid, die in een missiegebied gaan werken.

 • 22 februari - 5 maart 2021.
 • 25 mei - 4 juni 2021(wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).
 • 8 november - 19 november 2021 (wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).

HEAT Verslaglegging in Conflictgebieden (VIC)
Voor personeel van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

 • 28 april - 30 april 2021 (geannuleerd door COVID-maatregelen).
 • 22 september - 24 september 2021 (wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).

HEAT Internationaal Strafhof
Voor personeel van het Internationaal Strafhof.

 • 19 mei - 21 mei 2021 (wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).

HEAT Institute for International Criminal Investigations (IICI)
Voor personeel van het Institute for International Criminal Investigations.

 • 28 april - 30 april 2021 (geannuleerd door COVID-maatregelen).
 • 27 oktober - 29 oktober 2021 (wijzigingen door COVID-maatregelen mogelijk).

(HEAT = Hostile Environment Awareness Training)

Coronamaatregelen

Vanwege coronamaatregelen is het mogelijk dat sommige opleidingen op korte termijn worden geannuleerd. Voor actuele informatie mailt u naar otcman.bur.penp.svv@mindef.nl.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het bureau Planning en Programmering: otcman.bur.penp.svv@mindef.nl

Bezoekadres
Generaal Winkelmankazerne
Otterloseweg 5
6732 BR Harskamp

Postadres
School voor Vredesmissies
Postbus 9
6732 ZG Harskamp