Downloads - Integriteit

10 downloads over Integriteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Plan van aanpak Sociale Veiligheid

Defensie heeft in 2018 het plan van aanpak 'Een veilige Defensieorganisatie' opgesteld om de fysieke en sociale veiligheid bij ...

Rapport | 18-06-2019

Jaarrapport visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Het 1e jaarrapport van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. De visitatiecommissie toetst de voortgang van de door ...

Rapport | 18-06-2019

Jaarverslag Integriteit Defensie 2018

Het jaarverslag schetst een beeld van de activiteiten binnen Defensie om de integriteit te bevorderen. Ook staat in het ...

Jaarverslag | 15-05-2019

Gedragscode Defensie

In de Gedragscode Defensie staan de basiswaarden omschreven hoe Defensiepersoneel met elkaar, anderen, middelen en bevoegdheden ...

Publicatie | 04-12-2018

Eindrapport: onderzoek naar een sociaal veilige werkomgeving bij Defensie

Dit rapport richt zich op de wijze waarop Defensie invulling geeft aan een sociaal veilige werkomgeving.

Rapport | 15-10-2018

Eisen tot naleving ISZW geanonimiseerd

In de 1e helft van 2018 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een inspectie uitgevoerd bij Defensie. Daaruit bleek ...

Publicatie | 12-10-2018

Jaarverslag Integriteit Defensie 2017

In dit jaarverslag Integriteit Defensie leest u hoe Defensie in 2017 is omgegaan met integriteit.

Jaarverslag | 23-04-2018

Handreiking omgaan met het bedrijfsleven

De brochure bevat duidelijke handvatten voor een integere omgang met bedrijven buiten Defensie. COID-directeur (Centraal Orgaan ...

Brochure | 29-09-2017

Brochure 'Integriteit en Zakendoen met Defensie'

Heeft u vragen over zakendoen met Defensie en integriteitkwesties die daarbij horen? Lees deze brochure.

Brochure | 02-12-2016

Leidraad persoonlijke gedragingen en omstandigheden

Deze brochure legt uit hoe gedrag en omstandigheden van een persoon een rol spelen bij veiligheidsonderzoeken die de AIVD en de ...

Brochure | 05-02-2015