Gedragscode Defensie

In de Gedragscode Defensie staan de basiswaarden omschreven hoe Defensiepersoneel met elkaar, anderen, middelen en bevoegdheden omgaat. Door de basiswaarden te benoemen maakt Defensie duidelijk waar ze voor staat, wat het personeel van elkaar en wat anderen van hen mag verwachten.