Eisen tot naleving ISZW geanonimiseerd

In de eerste helft van 2018 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een inspectie uitgevoerd bij Defensie. Daaruit bleek dat er overtredingen waren van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De eisen die de inspectie vervolgens aan Defensie wilde stellen zijn na een reactie van Defensie op delen opnieuw geformuleerd. In dit document vindt u de briefwisseling daarover. Delen van de brieven zijn doorgestreept zodat betrokkenen en betrokken afdelingen niet herkenbaar zijn.