Plan van aanpak Sociale Veiligheid

Defensie heeft in 2018 het plan van aanpak 'Een veilige Defensieorganisatie' opgesteld om de fysieke en sociale veiligheid bij Defensie te versterken. Dit plan ‘versterking sociale veiligheid’ is een aanvulling op dat plan. Het volgt uit een analyse van het rapport van de commissie-Giebels die in opdracht van Defensie onderzoek deed naar sociale veiligheid bij Defensie.