Handreiking omgaan met het bedrijfsleven

De brochure bevat duidelijke handvatten voor een integere omgang met bedrijven buiten Defensie. COID-directeur (Centraal Orgaan Integriteit Defensie) Claire Zalm: “Hij is niet specifiek bedoeld voor onze inkopers. Zij zijn zich namelijk vaak bewust van de risico’s. Maar voor veel ander Defensiepersoneel is contact met het bedrijfsleven niet gebruikelijk."