Soorten zeekaarten

De Dienst der Hydrografie levert officiële zeekaarten voor de beroepsvaart en recreatievaart. Deze kaarten hebben betrekking op het Noordzeegebied en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Elektronische kaarten (ENC’s)

De dienst maakt officiële elektronische zeekaarten (ENC’s). Een ENC toont alle gegevens die voor navigatie belangrijk zijn. De gegevens zijn apart van elkaar en in verschillende lagen te bekijken.

De dienst maakt ENC’s in het S-57-framework van de IHO (Engels). Dit is het officieel vastgestelde uitwisselingsformat voor digitale hydrografische gegevens. ENC´s verschijnen op alle detailniveaus (‘usage bands’). U kunt ENC’s alleen gebruiken in combinatie met een ECDIS-systeem (Electronic Chart Display and Information System).

ENC als hoofdnavigatiemiddel

ENC's zijn officieel gelijkwaardig aan de papieren zeekaart. U mag officiële ENC’s gebruiken als hoofdnavigatiemiddel in een ECDIS-systeem met typegoedkeuring. Er moet dan wel een back-up aanwezig zijn. De IHO-publicatie S-66 (Engels) geeft overzichtelijk achtergrondinformatie over productie en gebruik van ENC’s en ECDIS-systemen.

Dit samenwerkingsverband levert de kaarten vervolgens aan de value added resellers van IC-ENC.

Papieren kaarten

Met dezelfde gegevens die gebruikt worden voor ENC’s, maakt de dienst papieren zeekaarten. Nederland maakt een groot deel van de internationale papieren kaarten samen met Groot-Brittannië. Deze kaarten zijn gebaseerd op gegevens van de Nederlandse hydrografische dienst. U herkent deze coproductiekaarten aan het dubbele logo. U kunt ze bijwerken met de Nederlandse Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en met de Engelse Notices to Mariners.

De nationale kaarten die de hydrografische dienst maakt kunt u alleen bijwerken met de Nederlandse BaZ. De kaarten van de grensgebieden zijn afgestemd met België, Duitsland en Frankrijk.

Kaarten voor recreatievaart en kleine beroepsvaart (1800 Serie)

De kleinere beroepsvaart en recreatievaart gebruiken het meest de 1800 Serie (8 atlassen). Deze kaarten bestrijken de hele Nederlandse kust en de grote binnenwateren.

Planningskaarten

Planningskaarten geven aanvullende informatie op officiële zeekaarten. Planningskaarten zijn speciaal voor de reisvoorbereiding, u kunt ze niet gebruiken om op te navigeren.

Rasterkaarten (RNC’s)

Een rasterkaart is de meest eenvoudige digitale kaart (zoals een gescande versie van een papieren kaart). Rasterkaarten mag u niet gebruiken als hoofdnavigatiemiddel wanneer er ook een ENC is van het gebied. De rasterkaarten kunt u onder meer verkrijgen bij de Britse hydrografische dienst.

Leskaarten

Leskaarten zijn speciaal gemaakt voor het navigatieonderwijs. U mag deze kaarten niet gebruiken om mee te navigeren. De kaarten worden niet bijgewerkt. De examenkaart A voor de Vaarbewijzen en examenkaart B voor de Vaarbewijzen zijn gratis te downloaden.