Berichten aan Zeevarenden

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Als zeevarende heeft u betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. De Dienst der Hydrografie publiceert hiervoor zeekaarten en nautische boekwerken. Omdat de situatie op zee continu verandert, moet u de kaarten en boeken steeds bijwerken. U gebruikt daarvoor de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). In de ‘BaZ-database’ selecteert u wijzigingen per weeknummer of zeekaart. Het is ook mogelijk deze wekelijks te downloaden in het ‘Overzicht weekedities’. Wijzigingen op boekwerken staan op de pagina ‘Correcties op nautische publicaties’.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.