Berichten aan Zeevarenden

Als zeevarende heeft u betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. De Dienst der Hydrografie publiceert hiervoor zeekaarten en nautische boekwerken. Omdat de situatie op zee continu verandert, moet u de kaarten en boeken steeds bijwerken. U gebruikt daarvoor de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). In de ‘BaZ-database’ selecteert u wijzigingen per weeknummer of zeekaart. Het is ook mogelijk deze wekelijks te downloaden in het ‘Overzicht weekedities’. Wijzigingen op boekwerken staan op de pagina ‘Correcties op nautische publicaties’.

Ziet u ongekarteerde gevaren, veranderingen of fouten in kaarten? Geef dat door via het contactformulier.