1800 Serie

De Dienst der Hydrografie geeft de 1800 Serie niet jaarlijks in zijn geheel uit. Voor de 1800 Serie geldt hetzelfde beleid als voor de andere officiële producten: als er inhoudelijk aanleiding toe is verschijnt er een nieuwe editie.

Zelf actueel houden

Een zeekaart is direct na verschijnen al niet meer actueel. De gebruiker moet de kaarten daarom altijd zelf actueel houden door ze te corrigeren met Berichten aan Zeevarenden (BaZ). De Dienst der Hydrografie publiceert deze wekelijks  op defensie.nl. Er is ook een overzicht van actuele en in bewerking zijnde uitgaven van zeekaarten.

Afgeleide producten van de 1800 Serie

De 1800 Serie wordt alleen uitgegeven door de Dienst der Hydrografie. Wel zijn er aanbieders die afgeleide producten maken. Deze producten kunnen gebaseerd zijn op de 1800 Serie, maar hebben niet dezelfde officiële status. In de flyer 'Afgeleide producten van de 1800 Serie' vindt u tips voor aanschaf en gebruik.

Geen digitale versie 1800 Serie

De Dienst der Hydrografie maakt geen digitaal 1800-product. De elektronische navigatiekaarten voor de scheepvaart (ENC’s) dekken de Noordzee en de belangrijkste zeehavens met hun aanlopen. Ook de Waddenzee en het IJsselmeer zijn gedekt met ENC's. Dit zijn ENC´s voor gebruik in de officiële Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS-systemen).

Er is in Nederland geen verplichting om voor de recreatieve vaarweggebruikers producten samen te stellen. De dienst laat het produceren van soortgelijke, digitale producten van de 1800 Serie over aan de particuliere sector. Deze zijn vaak gebaseerd op gegevens van de dienst. De recreatieve gebruiker kan dan zelf uitmaken welk product het beste bevalt.

Prijzen 1800 Serie

Kaartagenten bepalen zelf de verkoopprijs. De prijs die zij betalen aan de Koninklijke Marine voor zeekaarten wordt jaarlijks bijgesteld. De prijs staat los van de uitgiftedatum van de zeekaart. Een 1800 Serie zeekaart die net opnieuw is uitgegeven kost waarschijnlijk hetzelfde als een 1800 Serie zeekaart die meer dan een jaar oud is, maar waarop nog geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden. Het niet jaarlijks meer verschijnen van de gehele 1800-serie zeekaarten heeft als voordeel dat een zeevarende minder vaak een nieuwe editie van een 1800 Serie zeekaart hoeft aan te schaffen.