Nautische producten

Als zeevarende in de beroepsvaart of recreatievaart heeft u betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. Zoals elektronische en papieren zeekaarten en boekwerken. De Dienst der Hydrografie levert deze officiële zeekaarten, boeken en nautische computerprogramma’s. Ook levert de dienst Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Dat zijn correcties die u nodig heeft om de producten tijdens het gebruik actueel te houden.

Verplicht gebruik gegevens (kust)wateren

Een kuststaat moet de gegevens over (kust)wateren beschikbaar stellen. De plicht komt voort uit het SOLAS-verdrag  (International Convention for the Safety of Life at Sea): het internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.