Nautische publicaties

De Dienst der Hydrografie produceert naast zeekaarten ook (digitale) boeken. Deze boeken geven aanvullende informatie op de zeekaarten. Bijvoorbeeld plaatselijke regels, communicatiekanalen, waterstanden, stromingen en wrakken.

Verkoop

(Zee)kaarten en publicaties zijn te verkrijgen bij verschillende verkooppunten.

Jaarlijkse editie Berichten aan Zeevarenden (BaZ1)

De Dienst der Hydrografie houdt veranderingen bij in Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Elke week vindt u de nieuwste BaZ op internet. Daarin vindt u actuele correcties op nautische publicaties. Daarnaast is er de jaarlijkse publicatie BaZ1. In deze editie staat aan BaZ gerelateerde informatie en algemene nautische informatie.

The Netherlands Coast pilot – HP1

De Netherlands Coast Pilot - HP1 biedt gedetailleerde informatie over het zeegebied van de Nederlandse en Belgische kust. En over de (toegangen van) zeehavens. Vooralsnog zijn alleen de correcties gratis te downloaden.

Lichtenlijst – HP2A

De Lichtenlijst geeft een beschrijving van kustverlichting en mistseinen. De uitgave heeft aparte hoofdstukken over AIS-bakens en racons (radarbakens) in Nederland en aangrenzend gebied. De bijgewerkte lichtenlijst is gratis te downloaden. Als het product is bijgewerkt wordt dat in de BaZ gemeld.

Lichtenlijst – HP2B

De Lichtenlijst geeft een beschrijving van kustverlichting en mistseinen in het Nederlands deel van het Caribisch gebied. De bijgewerkte lichtenlijst is gratis te downloaden. Als het product is bijgewerkt wordt dat in de BaZ gemeld.

Catalogus – HP7

In de catalogus HP7 staat informatie over alle kaarten, nautische publicaties en halfproducten die de Dienst der Hydrografie uitgeeft.

Waterstanden en stromen – HP33

In de HP33 vindt u de waterstanden en getijstromen langs de Nederlandse kust en het aangrenzende gebied. Er komt elk jaar een nieuwe versie uit. De digitale versie, HP33D – NLTides, heeft meer havens en is gratis te downloaden van de website.

Legenda Nederlandse Zeekaarten – INT1

In de Legenda Nederlandse Zeekaarten vindt u tekens, afkortingen en begrippen die op Nederlandse en internationale zeekaarten voorkomen.