Nautische publicaties

De Dienst der Hydrografie produceert naast zeekaarten ook (digitale) boeken. Deze boeken geven aanvullende informatie op de zeekaarten. Bijvoorbeeld plaatselijke regels, communicatiekanalen, waterstanden, stromingen en wrakken.

Verkoop

(Zee)kaarten en publicaties zijn te verkrijgen bij verschillende verkooppunten.

Jaarlijkse editie Berichten aan Zeevarenden (BaZ1)

Elke week vindt u de nieuwste Berichten aan Zeevarenden (BaZ) op internet. Daarnaast is er de jaarlijkse publicatie BaZ1. In deze editie staat aan BaZ gerelateerde informatie en algemene nautische informatie.

The Netherlands Coast pilot – HP1

De Netherlands Coast Pilot - HP1 biedt gedetailleerde informatie over het zeegebied van de Nederlandse en Belgische kust. En over de (toegangen van) zeehavens.

Lichtenlijst – HP2

De Lichtenlijst geeft een beschrijving van kustverlichting en mistseinen. De uitgave heeft aparte hoofdstukken over radiobakens, racons (radarbakens), verkenningslichtboeien en lichtvlotten.

Catalogus - HP7

In de catalogus HP7 staat informatie over alle kaarten, nautische publicaties en halfproducten die de Dienst der Hydrografie uitgeeft.

Leidraad betonningssystemen Nederland – HP9

Vaarwaters worden gemarkeerd met tonnen, boeien en bakens: het betonningssysteem. Deze uitgave is een geplastificeerde kaart met een overzicht van het betonningssysteem in Nederland.

Waterstanden en stromen – HP33

In de HP33 vindt u de waterstanden en getijstromen langs de Nederlandse kust en het aangrenzende gebied. Er komt elk jaar een nieuwe versie uit. Daarnaast bestaat er een digitale versie: HP33D – NLTides.

Legenda Nederlandse Zeekaarten – INT1

In de Legenda Nederlandse Zeekaarten vindt u tekens, afkortingen en begrippen die op Nederlandse en internationale zeekaarten voorkomen.

Tussentijdse wijzigingen

De Dienst der Hydrografie houdt veranderingen bij in Berichten aan Zeevarenden (BaZ). Daarin vindt u actuele correcties op nautische publicaties.