De regimentsmascotte

Een aantal tradities binnen dit regiment verwijst naar zijn wortels in het noorden van Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mascotte: het bataljonspaard.

Vergroot afbeelding Een militair staat naast de mascotte van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso, een paard.
De mascotte van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso, een paard.

Bataljonspaard

Dit zwarte veulen is terug te vinden in het onderdeelsembleem op het gevechtstenue. De VN-lauwerkrans omringt het paard. Dit is weer een verwijzing naar de periode dat het bataljon als VN-eenheid in Libanon dienst deed. Het bataljonspaard staat ook afgebeeld op de dagelijks tenuehanger van 44 Pantserinfanteriebataljon RIJWF.

Waar komt de mascotte vandaan?

Op 7 november 1964 kreeg het bataljon van het bestuur van de jaarlijkse traditionele paardenmarkt in Zuidlaren het Friese stamboekveulen Abe. Het was een geschenk als dank voor de goede verstandhouding tussen het bataljon en de Drentse gemeente. Het bataljon was daar al jaren gelegerd. Het was geen toeval dat het bestuur juist dit cadeau koos. In het gemeentewapen van Zuidlaren is het zwarte paard namelijk ook afgebeeld.

Vergroot afbeelding Embleem 44 Pantserinfanteriebataljon Johan WIllem Friso.
Het embleem van het 44 Pantserinfanteriebataljon Johan WIllem Friso.

Veulen op kazerne

Er gelden een aantal afspraken uit 1964. Zo moest het bataljon het dier het jaar daarop als eenjarig paard verkopen. Op de markt moet het bataljon een nieuw veulen aanschaffen. Het geld wat na de koop overbleef, was bestemd voor de voeding en de verzorging van het dier op de kazerne.

Op de Adolf van Nassaukazerne stond een boerderij die bij een eerdere uitbreiding van de kazerne was aangekocht. In de paardenstal van deze boerderij bracht het veulen de nachten door. Elke morgen bij het bataljonsappel stond het veulen aangetreden op zijn vaste plek. Na het appel leidde een van zijn vaste verzorgers het veulen naar een weiland achter de kazerne. Daar bracht het tussen de andere paarden tot het eindappel om 17.00 uur de dag door.