Onder dak

Tegenwoordig is de Johannes Postkazerne in Havelte de thuisbasis van het regiment. De kazerne huisvest zowel 44 Pantserinfanteriebataljon als de staf en stafcompagnie van 43 Gemechaniseerde Brigade. Maar het regiment nam pas bij de heroprichting in 1999 zijn intrek in deze Drentse kazerne. Voor die tijd waren de militairen van RIJWF elders in Nederland gelegerd.

Vergroot afbeelding Militairen in de houding op het exercitieterrein van de Ernst Casimir Kazerne in Roermond.
De Ernst Casimir Kazerne in Roermond.

De eerste kazernes

De eerste rekruten van het regiment meldden zich op 1 september 1950 op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Maar ook op de Johan van den Kornputkazerne in Steenwijk. Hier kregen zij hun basisopleiding. Vanaf 1953 kwamen de dienstplichtigen van het regiment elke 2 maanden op. Zij meldden zich dan bij het 3e Depot Infanterie op de Ernst Casimirkazerne in Roermond. Daarmee vond de basisopleiding van de rekruten uit het noorden dus ver buiten hun eigen regio plaats.

Adolf van Nassaukazernes

Maar veruit de belangrijkste plek in de historie van het regiment is de Adolf van Nassaukazerne in het Drentse Zuidlaren. Sinds 5 juni 1953 was hier het parate 422 Bataljon Infanterie JWF gelegerd. De meeste infanteristen van RIJWF kwamen hier na hun basisopleiding terecht. In Zuidlaren voltooiden zij hun opleiding in eenheidsverband en beleefden zij de periode van de Koude Oorlog (1949-1989). De mascotte van 44 Pantserinfanteriebataljon herinnert aan deze tijd. Het zwarte bataljonspaard is namelijk ontleend aan het gemeentewapen van Zuidlaren.

De lange periode waarin het bataljon in Zuidlaren gelegerd was, werd onderbroken door de uitzending van het bataljon in VN-verband in 1979 naar Libanon. De namen van de huidige gebouwen van 44 Pantserinfanteriebataljon op de Johannes Postkazerne herinneren aan de verschillende commandopost-locaties tijdens die missie. Denk daarbij aan Haris, Yatar, Zibqin, Majdal Zoun en Al Yatun.

Bij terugkeer van de hoofdmacht uit Libanon in 1983 nam de eenheid weer zijn intrek op de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren. Met de mobilisabelstelling van 44 Pantserinfanteriebataljon in 1992 ging de traditie van het regiment over naar 43 Pantserinfanteriebataljon. Dat zat op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De Adolf van Nassaukazerne ging voorgoed dicht en de regimentsverzameling en alle monumenten verhuisden naar Assen.

Vergroot afbeelding De ingang van de Johannes Postkazerne in Havelte.
Johannes Postkazerne in Havelte.

Johannes Postkazerne

In 1994 verdween ook 43 Pantserinfanteriebataljon uit de organisatie. De traditie van RIJWF werd nu niet langer voortgezet. Daarom ging het Libanonmonument naar het nieuwe infanteriemuseum in de legerplaats De Harskamp.

Met de paraatstelling van 44 Pantserinfanteriebataljon en de heroprichting van het regiment in 1999 kregen bataljon en regiment een nieuwe thuisbasis op de Johannes Postkazerne. De regimentsparafernalia verhuisden naar een nieuwe traditiekamer in het stafgebouw.